(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Bonus Malus

De bonus-malusregeling bepaalt de inspectie-intensiteit, oftewel het percentage te inspecteren partijen. Bij bedrijven met goede inspectieresultaten wordt minder intensief geïnspecteerd.

Er zijn drie treden op de inspectieladder:
100% controle – 50% controle – en 25% controle bij goede resultaten.

Het percentage te inspecteren partijen wordt per inspectielocatie vastgesteld. De inspectie-intensiteit kan zodoende per locatie verschillen. Ervaringen van eerdere inspecties op uw bedrijf, zoals het afkeuringpercentage en de afkeuringen in het buitenland, hebben invloed op uw bonus-malusinspectietrede. Ook afwijkingen van administratieve aard wegen mee voor het bepalen van het afkeuringpercentage. De steekproefgrootte volgens de bonus-malustrede is van toepassing op de inspectie van:

  • zendingen bloembollen;
  • zendingen gespoelde vaste planten;
  • mengzendingen met naast bloembollen of gespoelde vaste planten ook andere plantaardige producten.

Uitzondering
Voor Rusland geldt een aparte inspectie-intensiteit, gebaseerd op de grootte en samenstelling van de zending. De resultaten van de PSI-inspectie USA en Canada worden niet geteld voor inschaling in de bonus-malustredes.

Inspectie-intensiteit
Het inspectiepercentage wordt naar boven bijgesteld als:

1. Als het afkeuringspercentage te hoog wordt:

a. Afkeuringpercentage per inspectielocatie Bonus-malustrede
 < 1%  25%
> 1% – < 2% 50%
> 2% 100%
b. Als tijdens de inspectie teveel afkeuringen blijken, wordt de inspectie gestaakt. We hanteren hiervoor de volgende tabel:
Aantal afkeuringen Bij aantal steekproeven
> 4 afkeuringen bij 0-25 steekproeven
> 6 afkeuringen bij 26 – 50 steekproeven
> 8 afkeuringen bij 51 – 75 steekproeven
> 10 afkeuringen bij 76 – 100 steekproeven
> 12 afkeuringen bij 101 – 150 steekproeven
> 15 afkeuringen > 150 steekproeven

b. Wij van de NVWA de ‘Notificatie of Interception’ van uw exportzendingen uit het buitenland ontvangen;

2. Wij door combinaties van de drie bovengenoemde redenen en incidentele ervaringen besluiten dat aanpassing nodig is.