(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Peter van Nieuwkoop nieuw hoofd Keuring en Kwaliteit

30 maart 2017

Op 7 maart jongstleden is Peter van Nieuwkoop (45 jaar) als hoofd Keuring en Kwaliteit aangesteld. Hij neemt hiermee de werkzaamheden over van Bert Pinxterhuis, die de functie het laatste jaar tijdelijk heeft ingevuld. Peter is de afgelopen zestien jaar… lees verder


Voorlopige statistiek voorjaarsgewassen 2017

23 maart 2017

Hieronder staat de link naar de voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers 2016-2017 versie 04. De voorlopige statistieken worden met regelmaat aangevuld tot het eind van het seizoen, wanneer de gegevens compleet zijn. Op onze website worden alleen de arealen per gewas vermeld. Onze… lees verder


BKD publiceert haar jaarcijfers

15 maart 2017

Het is een goed jaar voor BKD geweest. Een jaar van nieuwe inzichten op de toekomst van de sector en de toekomst van onze dienst, waarmee wij een bewuste koers zetten nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten en… lees verder


Monsterkassen open

10 maart 2017

Vanaf dinsdag 7 maart zijn de monsterkassen voor opplantmonsters weer open voor bezoeken van telers. De kassen zijn open op de dinsdagen van 08.30 tot 12.30 uur.


Begroting en tarieven 2017 goedgekeurd

12 december 2016

Vandaag is bekend geworden dat de begroting en tarieven voor 2017, zoals ingediend door het bestuur van BKD, door het Ministerie van Economische Zaken zijn goedgekeurd. Dit houdt in dat de tarieven onveranderd blijven.Kees van Ast herbenoemd tot voorzitter Algemeen Bestuur BKD

12 december 2016

Kees van Ast is in de vergadering van 29 november jl. van het Algemeen Bestuur herbenoemd tot voorzitter. De benoeming moet nog worden bekrachtigd door de minister van Economische Zaken. BKD heeft daartoe het verzoek ingediend.


Voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers 2015-2016

18 februari 2016

Hieronder staat de link naar de voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers 2015-2016. Op onze website worden alleen de arealen per gewas en gewasgroep vermeld. Onze klanten ontvangen de volledige statistiek via hun Digitaal Klanten Loket (DKL). De voorlopige statistieken worden met regelmaat… lees verder


Bert Pinxterhuis benoemd als adjunct-directeur BKD

5 januari 2016

In verband met het vertrek van één van de MT-leden en met het oog op de continuïteit van de leiding van de BKD heeft het BKD bestuur besloten een adjunct-directeur aan te stellen. Het wervingstraject is succesvol afgerond met de… lees verder


Begroting en tarieven 2016

29 december 2015

Medio oktober heeft het bestuur van de BKD de tarieven en begroting voor 2016 vastgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Begroting en tarieven Inmiddels heeft het ministerie de tarieven en de begroting goedgekeurd. De tarieven… lees verder