(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Gebruik inspectiebiljetten bij doorverkoop Nederland

Een inspectiebiljet heeft u nodig als een partij bloembollen met inspectieresultaten wilt doorverkopen aan een (andere) exporteur. Hierbij zijn de volgende zaken belangrijk:

In geval van ingevroreren lelies:

  • de partij is gespoeld en vrij van grond of praktisch vrij van grond bevonden door een keurmeester van de BKD vóór het inpakken en invriezen;
  • de partij is bemonsterd en getoetst door de BKD en vrij bevonden van virussen, waardoor de partij bloembollen meer marktwaarde heeft voor bepaalde bestemmingen zoals ‘ArMV niet aangetoond’ en ‘China’.

Gebruik van inspectiebiljet voor niet Ketenregister medium en full gebruikers

Partij met spoelbewijs
De partij is gekeurd voor het inpakken en voldoet aan de grondnormen ‘Vrij van grond’ of ‘Praktisch vrij van grond’. De BKD heeft een spoelbewijs gewaarmerkt met alle partijgegevens. Vanaf dat moment is het originele spoelbewijs het document dat gebruikt wordt bij verkoop van partijgedeelten later in het bewaarseizoen.
Als bij doorlevering de nieuwe eigenaar, meestal de exporteur, een keuringsbewijs (inspectiebiljet) verlangt, dan voert een keurmeester van de BKD opnieuw een inspectie uit op onderstaande punten:

  • De doorlevering/partij is aanwezig op het bedrijf/kwekerij.
  • Het leveranciersdocument is ingevuld en het originele spoelbewijs is beschikbaar. Na de controle vult de keurmeester het inspectiebiljet in en waarmerkt deze.
  • Het originele inspectiebiljet gaat mee met de partij naar de nieuwe eigenaar.
  • Een inspectiebiljet is nodig om aan te tonen, dat de doorgeleverde partij geschikt is voor landen met een grondeis zoals Japan, China of Oekraïne. Alleen dan wordt bij de exporteur een exportgezondheidscertificaat gewaarmerkt.

Partijen zonder spoelbewijs
Voor een partij die niet voor het inpakken/invriezen is gekeurd door de BKD, is het mogelijk deze als nog te keuren op een aantal bestemmingen. Hiervoor worden twee kratten ontdooid en ter keuring aangeboden. Wij behouden ons het recht voor deze kratten vooraf te selecteren. Na goedkeuring wordt een spoelbewijs voor de betreffende grondeis of bestemming door de BKD gewaarmerkt.

Bemonsteren in verband met toetsing
Eventueel kunnen de ontdooide kratten ook gebruikt worden voor toetsing en bemonstering voor bijvoorbeeld China. Het BKD-certificaat of leveranciersdocument is hierbij nodig om de identiteit van de partij vast te stellen.

Gebruik inspectiebiljet voor Ketenregister medium en full gebruikers
Een inspectiebiljet heeft u bij gebruik Ketenregister medium of full alleen nodig als:

  • u partijen met keuringsresultaten inkoop van een niet KR medium of full gebruiker;
  • u partijen met keuringsresultaten verkoopt aan een niet KR medium of full gebruiker;
  • u partijen met PSI inspectieresultaten inkoopt van een KR medium of full gebruiker.

Voor het aanvragen van een inspectiebiljet dient u een inspectieaanvraag in onder het type ‘Waarmerken en Afboeken’.