(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

BKD publiceert haar jaarcijfers

7 maart 2018

Klaar voor de toekomst
Het jaar 2017 is voor BKD een goed jaar geweest. De balans per 31 december 2017 toont een gezonde financiële situatie. Continuïteit van de keuringspraktijk en investeringsruimte voor de toekomst zijn daarmee geborgd. De start is gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw teeltregistratiesysteem, plannen zijn ontwikkeld voor een nieuw laboratorium en er is een voorgenomen besluit voor aanpassing van de bestuurssamenstelling.

Wij keuren bloembollen. Wij doen dit al sinds 1923 met grote passie. Als het vertrouwde gezicht bij telers en handelaren zijn wij de schakel in de kwaliteit van hun bloembollen. Wij geven waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen en ondersteunen daarmee de markttoegang nationaal en internationaal. In 2017 hebben wij daartoe 45.195 veldkeuringen en 4.053 monsterkeuringen verricht, zijn in ons laboratorium 32.878 monsters verwerkt en 6,2 miljoen virusanalyses gerealiseerd en hebben wij 18.582 certificaten afgegeven.

De meningen van onze klanten en onze medewerkers zijn voor ons belangrijk. Met de resultaten uit het gehouden klantenonderzoek kunnen wij onze dienstverlening nog beter laten aansluiten aan hun wensen. De uitkomsten van het gehouden medewerkersbevlogenheidsonderzoek zijn van invloed als het gaat om goed werkgeverschap. Zijn wij nu klaar voor de toekomst? Klaar zijn wij nooit. Wel zijn wij ervan overtuigd dat wij als wendbare organisatie toekomstbestendig zijn en onze taken efficiënt en effectief uit te kunnen blijven voeren.

Klik voor het volledige jaarverslag op Jaarverslag BKD 2017