(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Gouden Bondsspeld Anthos voor Vincent Cornelissen

2 februari 2018

Wij zijn blij en trots dat de toewijding van Vincent en zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door het Algemeen Bestuur van Anthos is gewaardeerd met de Gouden Bondsspeld. Vincent kreeg de speld uit handen van Anthos-voorzitter Henk Westerhof bij zijn afscheid als directeur van BKD op 17 januari jongstleden.

 foto: René Faas

“Vincent Cornelissen heeft in zijn hoedanigheid van directeur van de Bloembollenkeuringsdienst een vooraanstaande rol gespeeld bij het verruimen van de afzetmogelijkheden voor de Nederlandse bloembollensector”, lichtte Henk Westerhof.

                       | ‘Vooraanstaande rol bij verruimen afzetmogelijkheden’

Krachtenveld tussen veredeling, productie en handel
Daarbij gaf hij aan dat Cornelissen in het krachtenveld tussen veredeling, productie en handel het bewustwordingsproces op het gebied van de internationale markttoegang voor bloembollen belangrijke impulsen heeft gegeven.

“In combinatie met zijn doortastendheid heeft de heer Cornelissen door te initiëren en te stimuleren de belangen van de sector en zijn ondernemers, in het bijzonder op het gebied van kwaliteit, plantgezondheid en fytosanitaire vraagstukken, op een uitmuntende wijze gediend”, aldus Westerhof.

Bron: publicatie Greenity, 23 januari 2018