(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Keuren

gladiolen-monstertuin-keuringKwaliteitskeuring

Het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit heeft BKD aangewezen voor het uitvoeren van de kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen in Nederland (met uitzondering van Freesia en Nerine). BKD keurt bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verricht BKD kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties en laboratoriumonderzoek. NVWA-inspecteurs voeren exportinspecties uit en verzorgen exportcertificering. BKD keurt voortkwekingsmateriaal en leverbare producten die worden afgezet in de droogverkoop of in de bloemisterij, zowel nationaal als internationaal.

Aanmeldformulier bedrijven
Statuten BKD
Keuringsreglement bloembollen