(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

AM-controle bloembollen

Algemeen
De BKD controleert in opdracht van de NVWA de AM-status van de tuinen waarop u partijen bloembollen teelt. In aardappelteeltverbodsgebied hoeft deze controle niet te worden uitgevoerd.

AM-controle
De controle bestaat uit een administratieve controle en een fysieke controle te velde.

Administratieve AM-controle
Bij de administratieve controle beoordeelt onze keurmeester of de AM-onderzoeksverklaring geldig is. Nadat u tuinen en partijen heeft geregistreerd ontvangt u van ons een overzicht met tuinen waarop een administratieve AM-controle wordt uitgevoerd. De keurmeester neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van deze controle.

Fysieke AM-controle
Tijdens de veldkeuring stelt onze keurmeester vast of de door u geregistreerde tuin overeenkomt met de aanwezige onderzoeksverklaring.

AM-dossier
Nadat de administratieve en fysieke AM-controle zijn uitgevoerd, wordt de AM-onderzoeksverklaring door ons gedigitaliseerd en opgeslagen in een AM-dossier. Zolang op deze tuin bloembollen worden geteeld is een administratieve controle niet meer nodig. Bij uw tuinenoverzicht staat het AM-dossiernummer van uw tuin vermeld.

AM-controle en registratie
Teelt u dit seizoen op dezelfde tuin als vorig seizoen?
Kopieer dan de tuin van het vorig seizoen. De tuingegevens inclusief het AM-dossier zijn dan bij ons bekend. Een administratieve AM-controle is dan niet nodig.

Huurt u een tuin waarop vorig seizoen bloembollen zijn geteeld?
Vraag de verhuurder dan naar het AM-dossiernummer van de tuin. Als u dit nummer tijdens de registratie van uw tuin in ons Digitaal KlantenLoket (DKL) vermeld, dan worden alle tuingegevens opgehaald en aan uw tuin gekoppeld. Hiermee kunt u een administratie AM-controle uitsparen.

Wilt u de AM-controle bij uw contractteler laten uitvoeren?
Selecteer dan tijdens registratie van uw tuin in ons DKL ‘ja’ bij ‘AM-controle bij anderen’. De AM-controle wordt dan door onze keurmeester bij uw contractteler uitgevoerd. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de AM-controle.

AM-dossier en AM-grondbemonstering
Heeft u de AM-grondbemonstering laten uitvoeren?
Dan maakt de BKD in het Digitaal Klantenloket een tuin en AM-dossier voor u aan. Als u deze gebruikt tijdens de registratie is een administratieve AM-controle niet nodig.