(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Eisen bedrijfsstatus AM-combi en AM-laag

Algemeen
De bedrijfsstatus AM-combi en AM-laag wordt door ons per seizoen toegekend. Kiest u voor de status AM-combi dan meldt u zich voorafgaand aan het betreffende plant- of exportseizoen aan bij de BKD met het aanmeldingsformulier AM-status bedrijf.

Eisen bedrijfsstatus AM-combi en AM-laag
Hieronder staan de gestelde eisen die door de NVWA aan een AM-bedrijf worden gesteld. Op deze punten zal de BKD tijdens de oogst en verwerking controles uitvoeren om vast te stellen of door u aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Aanmelden en erkenning
Nadat u zich heeft aangemeld, vindt er een bezoek plaats door onze keurmeesters. Tijdens dit bezoek worden de aan uw bedrijf gestelde eisen met u besproken. De erkenning AM-combibedrijf wordt pas toegekend als wij vaststellen dat uw bedrijf/bedrijfsvoering aan alle bovenstaande eisen voldoet. De AM-vrij status wordt alleen gegeven aan partijen die op een AM-vrij perceel zijn geteeld.

Gestelde eisen

1 Administratie:
a U voert een duidelijke en kloppende partijadministratie;
b U vermeldt de AM-status van partijen op de leveringsnota;
c U voert gedurende de oogst, het spoelen, verwerken en afleveren een correcte labeling van fust met daarop de AM-status van partijen.
2 Voorafgaand aan rooien:
a U brengt een duidelijk zichtbare markering te velde aan tussen niet AM-vrij en AM-vrij.
3 Tijdens rooiproces:
a U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van AM-vrij naar niet AM-vrij;
b U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van niet AM-vrij naar AM-vrij, inclusief reiniging van rooimachines en kiepwagens;
c U houdt partijen met verschillende AM-statussen tijdens het rooiproces gescheiden.
4 Tijdens grondvrij maken:
a U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van AM-vrij naar niet AM-vrij;
b U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van niet AM-vrij naar AM-vrij, inclusief reiniging van machine en ruimte;
c U houdt partijen met verschillende AM-statussen tijdens spoelen gescheiden;
d Vaststellen correcte labeling van fust.
5 Tijdens pellen/sorteren (verwerking):
a U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van AM-vrij naar niet AM-vrij;
b U meldt aan de BKD het tijdstip overgang van niet AM-vrij naar AM-vrij, inclusief reiniging van verwerkingslijn;
c U houdt partijen met verschillende AM-statussen tijdens pellen/sorteren gescheiden.
6 Tijdens drogen/bewaren:
a U bewaart partijen met een verschillende AM-status niet bij elkaar;
b U stapelt het fust van partijen met een verschillende AM-status niet;
c U houdt partijen met verschillende AM-statussen tijdens drogen/bewaring gescheiden.
7 Controle aflevering leverbaar:
a Grondvrij maken van het op te planten plantgoed van de op AM-besmet geteelde partij;
b U maakt niet AM-vrije partijen grondvrij voor verhandeling onder toezicht van de BKD. Afzet van deze partijen is alleen mogelijk binnen de EU.
c  U verhandelt niet AM-vrije partijen onder begeleiding van een door de BKD ondertekend begeleidingsdocument;
d  U vermeldt de AM-status van partijen op de leveringsnota.
8   Voor planten plantgoed
a  Grondvrij maken van het op te planten plantgoed van partijen met de status niet AM-vrij.