(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

AM en verhandeling van bloembollen

Algemeen
Met ingang van 1 oktober 2014 zijn de AM-bestrijdingsrichtlijn en de Fytorichtlijn gelijkgetrokken. Daardoor mogen ook niet-AM-vrije partijen bloembollen worden verhandeld. Omdat de eisen van derde landen niet veranderd zijn, is de systematiek voor de bloembollensector aangepast. De aangepaste systematiek geldt voor alle bloembolgewassen. Klik hier voor meer informatie over AM-controle. Klik hier voor de AM-formulieren.

AM-beleid
Vanaf 1 oktober 2014 is het mogelijk om partijen van bloembolgewassen met een lage AM-status te verhandelen binnen de EU. Echter, om:

a. de zekerheden voor derde landen te waarborgen,
b. te waarborgen dat de aardappelteeltverbodsgebieden en de AM-onderzoeksverklaring in stand blijven
c. en om de eisen voor partijen met lage AM-status voor afzet binnen de EU te waarborgen

gelden er na implementatie twee AM-statussen voor partijen en drie AM-statussen voor teelt- en handelsbedrijven. Op de bedrijven vindt toezicht plaats. Deze is afgestemd op de AM-status van het bedrijf. Klik hier voor meer informatie over het AM-beleid.

AM-statussen
Twee AM-statussen voor partijen
a. AM-vrij;
b. Niet-AM-vrij.

Drie AM-statussen voor teelt- en handelsbedrijven
a. AM-hoog: bedrijf teelt/verhandelt uitsluitend partijen met status ‘AM-vrij’;
b. AM-laag: bedrijf teelt/verhandelt uitsluitend partijen met status ‘niet-AM-vrij’;
c. AM-combi: bedrijf teelt/verhandelt zowel ‘AM vrije’ als ‘niet-AM-vrije’ partijen.

Aanmelden
Aanmelden als AM-combi of AM-laag bedrijf
Kiest u voor de bedrijfsstatus AM-combi of AM-laag, dan meldt u zich voorafgaand aan het betreffend plant- of exportseizoen aan bij de BKD met het formulier.

AM-hoog bedrijf
Kiest u voor de bedrijfsstatus AM-hoog, dan vult u het formulier niet in. De AM-hoog status is mogelijk als uw bedrijf alleen AM-vrije partijen teelt of verhandelt en voldoet aan de eisen die gelden voor een AM-hoog bedrijf. Een bedrijf met de status AM-hoog teelt/verhandelt uitsluitend partijen met status ‘AM-vrij’. De BKD controleert of uw bedrijf aan deze punten voldoet.
Voldoet uw bedrijf niet, dan heeft dit consequenties voor de AM-status van uw bedrijf.

1. Teelt, verwerkt en verhandelt alleen AM-vrije partijen;
2. Teelt en verwerkt voor derden alleen AM-vrije partijen;
3. Controleert de AM-status van aangekochte partijen en accepteert alleen AM-vrije partijen;
4. Controleert de AM-status van geïmporteerde partijen en accepteert alleen AM-vrije partijen;
5. Toont bovenstaande aan tijdens de jaarlijkse Erkenningsbeoordeling.

AM-status partij
Bedrijf AM-status AM-vrij Niet AM-vrij
AM-hoog bedrijf Alle bestemmingen
AM-combi bedrijf Alle bestemmingen EU
AM-laag bedrijf EU