(0252) 41 91 01 Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Edibulb codes cultivars BKD

Hier treft u het overzicht aan van de meest gestelde vragen over het toepassen Edibulbcodes cultivars BKD. De vragen zijn opgedeeld in algemene vragen, vragen over het Digitaal Klantenloket en over Japan.

ALGEMEEN

1.

Waarom gebruikt de BKD de Edibulbcodes voor gewassen en cultivars? Om aansluiting op CLIENT Export mogelijk te maken wordt in Digitaal Klantenloket (DKL) en in Ketenregister (KR) gebruik gemaakt van de namen van bloembolgewassen en cultivars volgens de Edibulb standaard. Met het gebruik in de drie systemen is sprake van één werkwijze en kan de digitale communicatie efficiënt en effectief verlopen.

2.

Hoe kan ik beoordelen welke cultivars een Edibulbcode hebben? Dit kan op twee manieren:
a. In het Edibulbbestand dat is gepubliceerd op de website van Edibulb, www.edibulb.nl, de cultivar opzoeken en beoordelen of deze nog actief is (geen eindedatum) en één van de kenmerken heeft die de BKD in DKL gebruikt. Om welke kenmerken het gaat staat onder vraag 6;
b. In de registratiemodule in DKL kunt u bij het invoeren van een partij de cultivar zoeken.

3.

Gebruikt de BKD alle Edibulbcodes voor cultivars? Nee, de BKD gebruikt niet alle Edibulbcodes. De BKD gebruikt alleen de cultivars met één van de kenmerken zoals vermeld onder vraag 6.

4.

Hoe kan ik een Edibulbcode voor een cultivar aanvragen? U vraagt een Edibulbcode én kenmerk aan bij de Stichting Edibulb. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de Stichting Edibulb; www.edibulb.nl Voor de directe pagina klik hier.

DKL

5.

Ik wil een partij registreren in DKL, maar ik kan niet de gewenste cultivar kiezen. Hoe kan dat? Dit betekent dat de gewenste cultivar niet in het Edibulbbestand staat met één van de kenmerken die DKL gebruikt uit het Edibulbbestand. Het overzicht van kenmerken die DKL en KR gebruikt staat vermeld onder vraag 6.

6.

Ik registreer een partij in DKL op basis van de partijgegevens van vorig jaar. Later zie ik dat de partij is gewijzigd in een andere cultivarnaam of in Diversen. Hoe kan dit? Dit betekent dat de cultivar ná certificering door de BKD door Edibulb is gewijzigd en niet langer meer door de BKD wordt gebruikt. De meest voorkomende reden is dat de registratie van een cultivar tussen twee registratieperioden is komen te vervallen.

7.

Welke kenmerken gebruikt de BKD in DKL en wat betekenen ze? De BKD gebruikt alleen de Edibulbgegevens van cultivars met de kenmerken: 3 KAVB, 4 KAVB_BKD en 41 KR_1, 42 KR_2 en 43 KR_3.3 KAVB: KAVB geregistreerd / Linnaeus soorten;
4 KAVB_BKD: BKD Diversen
41 KR_1: BKD teelt, cultivar in registratieproces
42 KR_2: BKD gereserveerde leliecultivars voor de Japanlijst
43 KR_3: BKD teelt, cultivar nog niet in registratieproces en noodzakelijk voor de BKD

8.

Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat een cultivar in DKL komt? Stap 1 is het aanvragen van een Edibulbcode, met vermelding van één van de kenmerken vermeld onder vraag 6. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de Stichting Edibulb; www.edibulb.nlHeeft de cultivar wel een Edibulbcode, maar nog geen kenmerk, dan vraagt u deze aan bij de Stichting Edibulb. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de Stichting Edibulb; www.edibulb.nlStap 2 is dat na toekennen van de code en kenmerk, de cultivar wordt opgenomen in het wekelijks bijgewerkte Edibulbbestand. De BKD leest dit bestand ook wekelijks in DKL en Ketenregister in.

9.

Hoe registreer ik een partij in DKL als deze (nog) geen geregistreerde naam heeft? U registreert een cultivar die nog geen naam heeft in DKL onder Diversen. Bij verschillende gewassen, waaronder lelie, kiest u de betreffende gewasgroep.

ALGEMEEN/DKL/JAPAN

10.

Als ik een Edibulbcode aanvraag moet ik dan ook aangeven dat er een kenmerk toegevoegd moet worden? Wilt u dat de cultivar in DKL of op de Japanlijst wordt geplaatst, dan geeft u bij de aanvraag ook aan dat één van de kenmerken nodig is. Zie ook verder het antwoord onder vraag 6.

JAPAN

11.

Hoe kan ik een cultivar aanmelden als Japancultivar? Als u een nog niet aangemelde cultivar naar Japan wilt exporteren dan kunt u deze aanmelden bij de BKD. Houdt hierbij rekening met de sluitingsdatum voor de aanmelding. Deze staat op de website van de BKD onder Export / Import / Landenprogramma’s / Japan.

12.

Hoe kan ik controleren of een cultivar al op de Japanlijst staat? De voor Japan goedgekeurde cultivars staan op de website van de BKD gepubliceerd onder Export / Import / Landenprogramma’s / Japan / Cultivars Japan.

13.

Welke regels gelden er voor het opnemen van cultivars op de Japanlijst? a. De cultivar mag niet onder “diversen” in DKL vermeld staan. De diversen die DKL gebruikt staan in het Edibulbbestand met een code en kenmerk 4 KAVB_BKD;
b. De BKD ontvangt een volledig ingevuld aanmeldingsformulier om de cultivar toe te voegen aan de Japanlijst. Deze lijst staat staat op de website van de BKD onder Export / Import / Landenprogramma’s / Japan.

14.

Welke specifieke regels gelden er voor Alliums en Japan? Een specifieke groep Alliumsoorten en cultivars valt onder de Japankeuring. Deze staan op de Japanlijst op de website van de BKD. Japan geklasseerde partijen kunnen onder het joint inspection protocol kan Japan worden geëxporteerd.Naast de op de Japanlijst vermelde soorten en cultivars vallen onderstaande soorten onder het Japanse PEQ-systeem:
a. Allium cowanii
b. Allium cyaneum
c. Allium giganteum
d. Allium heldreichii
e. Allium narcissiflorum
f. Allium neopolitanum
g. Allium rosenbachianum
h. Allium schoenoprasum
i. Allium serratum
j. Allium unifolium
k. Allium victorialisPartijen van andere Allium soorten en cultivars kunnen zonder aanvullende keuringen en eisen naar Japan worden geëxporteerd. Hiervoor volstaat klassering in klasse ST of I.