(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Keuringssystematiek

Het Landbouwkwaliteitsbesluit Bloembollen vormt de basis voor het stellen van regels voor de teelt en verhandeling van bloembollen. Het heeft tot doel:

  • het herkenbaar maken van de goede partijen
  • het beperken van het gebruik van en de handel in plantgoed van matige partijen.
  • het vastleggen of afkeuren van zieke en kwalitatief slechte partijen. De keuring ligt in handen van BKD.

Wij hanteren in het kader van de kwaliteitskeuring twee systemen, te weten:

Uitgebreid klassificeringsschema Vereenvoudigde klassificeringsschema

Aanmeldformulier bedrijven

Statuten BKD