(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Keuringssystematiek

Het Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen vormt de basis voor het stellen van regels voor de teelt en verhandeling van bloembollen. Het heeft tot doel:

  • Het herkenbaar maken van de goede partijen
  • Het beperken van het gebruik van en de handel in plantgoed van matige partijen.
  • Het vastleggen of afkeuren van zieke en kwalitatief slechte partijen. De keuring ligt in handen van de BKD.

Er worden in het kader van de kwaliteitskeuring twee systemen gehanteerd, te weten:

Uitgebreid klassificeringsschema Vereenvoudigde klassificeringsschema

Aanmeldformulier bedrijven

Statuten BKD