(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Uitgebreid klassificeringsschema

Uitgebreid klassificeringsschema

Geldt voor de cultivar: Soort-Crocus, Gladiolus, Iris Hollandica en Tulipa

Opties: klasse I en klasse ST(andaard).
Bij klasse I hoort een monsterkeuring.

Voor het uitgebreid klassificeringsschema is de werkwijze als volgt:

BKD Keurmeesters1. Monsterkeuring
Voor het behalen van de klasse I is een monsterkeuring vereist. Het resultaat van de monsterkeuring is bepalend voor de verdere klassering. Opwaardering tijdens de keuring te velde is niet mogelijk. De normen van de monsterkeuring zijn echter vrij ruim gesteld. De teler krijgt een schriftelijke uitslag van de monsterkeuring.


Veldkeuring BKD2. Veldkeuring
Tijdens de veldkeuring wordt de definitieve klasse bepaald. Het is uiteraard noodzakelijk dat goed wordt gezuiverd, omdat:

  • De veldkeuringsnormen per klasse veel krapper zijn dan bij de monsterkeuring.
  • Volgend jaar eventueel een beter resultaat kan worden bereikt. Korte tijd na de veldkeuring ontvangt u van de BKD de officiële certificaten.

Droge keuring3. Droge keuring
Hoewel de kwaliteitskeuring voor het overgrote deel op de innerlijke kwaliteit is gericht, is ook de uiterlijke kwaliteit niet onbelangrijk. Er zijn wettelijke normen gesteld, waaraan de partijen bij aflevering moeten voldoen. Deze normen kunnen per klasse verschillen.