(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Knolcyperus

Inleiding
Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via plant- en pootgoed. Ook kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. Partijen, die met knolcyperus besmet zijn, moeten worden vernietigd. De regelgeving van de NVWA verbiet bij de aanwezigheid van knolcyperus de teelt van alle akker- en tuinbouwgewassen (teeltverbod).

  1. Uzelf of de keuringsdiensten Naktuinbouw of de BKD constateert knolcyperus.
  2. De gebruiker van het perceel moet bij een besmettingsmaatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan.
  3. Er gelden maatregelen voor het gewas dat op het veld staat op het moment dat knolcyperus wordt aangetroffen.
  4. De uitvoering van de teeltverboden en de controle hierop gebeurt door de NAK te Emmeloord in opdracht van de NVWA.
  5. Een perceel waarop knolcyperus wordt aangetroffen, wordt jaarlijks gecontroleerd. Na drie jaar een Knolcyperus-vrij perceel stopt deze controle en wordt de besmetverklaring opgeheven.