(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Begroting en tarieven 2016

29 december 2015

Medio oktober heeft het bestuur van de BKD de tarieven en begroting voor 2016 vastgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Begroting en tarieven

Inmiddels heeft het ministerie de tarieven en de begroting goedgekeurd. De tarieven staan vermeld op de website www.bkd.eu.

Tarieven 2016

De tarieven zijn met 2% verhoogd ten opzichte van 2015. Dit is de eerste verhoging in vijf jaar. De verhoging was noodzakelijk om in de pas te blijven met de kostenontwikkeling.

Teelt 

Voor wat betreft het oppervlaktetarief per are is het maximum met ingang van 2016 verhoogd naar 12.000 are, dit stond sinds 2009 op 10.000 are.

Export

Het tarief voor elk exportcertificaat wijzigt van € 3,- in € 5,- per certificaat. Uit dit tarief worden de kosten voor aanvraag, planning en verwerking in ketenregister betaald.

Het Client Export tarief per certificaat, een tarief van de overheid, is verhoogd van € 5,14 naar € 5,28. 

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons service center, telefoonnummer 0252-419101, of per e-mail:info@bkd.eu.