(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

BKD controleert op onafgedekte afvalhopen uien

29 mei 2017

BKD controleert weer intensief op onafgedekte uienafvalhopen. Niet of onvoldoende afgedekte afvalhopen zijn vanaf 15 april niet toegestaan. De keuringsdienst doet dit in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Uienafvalhopen kunt u melden bij BKD: telefoonnummer 0252 419 101 of e-mail naar info@bkd.eu.

De afdekplicht voor afvalhopen is een belangrijk onderdeel van de teeltvoorschriften voor de bestrijding valse meeldauw en koprot in uien. Uienafvalhopen met uitgelopen planten zijn belangrijke potentiële infectiebronnen voor valse meeldauw in uien. Afvalhopen met uien kunnen bovendien al een infectiebron van koprot zijn, voordat de uien zijn uitgelopen. Het is daarom wettelijk verplicht deze potentiële infectiebronnen af te dekken. Dit is geregeld in de ‘Regeling bestrijding schadelijke organismen’ onder de Plantenziektenwet. De NVWA is verantwoordelijk voor uitvoering en handhaving van de Regeling.

De handhaving is vooral gericht op het waarschuwen en (laten) nemen van maatregelen om de (potentiële) ziektebronnen te bestrijden en de overtreding te herstellen. Hiermee wordt voorkomen dat de ziekte zich kan verspreiden naar percelen uien in de omgeving. Afdekken met deugdelijk zwart landbouwplastic is een relatief goedkope en praktische oplossing. Na een jaar is de hoop onschadelijk en kan deze worden verwerkt.

Handhaving gericht op herstel werkt
Jaarlijks worden circa 1.000 afvalhopen gecontroleerd. Hiervan zijn ongeveer 60 niet of onvoldoende afgedekt. Bijna alle telers treffen na een waarschuwing direct maatregelen om de afvalhoop onschadelijk te maken. Bij een aantal helpt waarschuwen niet. Bij deze bedrijven moet het nemen van maatregelen afgedwongen worden. Dit gebeurt via een bestuursrechtelijke procedure. Dat betekent concreet dat de NVWA een last onder dwangsom (LOD) kan opleggen. De LOD verplicht de ondernemer om een overtreding ongedaan te maken. Doet hij dit niet, dan moet hij een dwangsom van €500,- betalen, voor elke dag dat de overtreding wordt geconstateerd. Na vier dagen kan een last onder bestuursdwang (LOB) worden opgelegd. Dit betekent dat overtredingen op kosten van de teler door de NVWA worden hersteld. In zeer ernstige gevallen kan bovendien een strafrechtelijke procedure ingezet worden. Er wordt dan een proces verbaal opgemaakt en de zaak wordt doorgeleid naar de officier van justitie, die besluit om al dan niet tot vervolging over te gaan.

Voor vragen over dit bericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700. Of klik voor meer informatie op: teeltvoorschrift valse meeldauw en koprot.