(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

BKD is zorgvuldig, integer en transparant

2 januari 2018

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) functioneert zorgvuldig, integer en transparant en voert de wettelijke taken effectgericht uit. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij rapporteerde in die brief over de evaluatie van de vier plantaardige keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB en de Raad voor Plantenrassen.

 

Keuringsdiensten periodiek geëvalueerd
De keuringsdiensten en de Raad voor Plantenrassen vallen sinds 1 januari 2010 onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Hun functioneren moet periodiek worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat is in 2017 gebeurd.

De organisaties functioneren doeltreffend en doelmatig
De vier keuringsdiensten zijn ieder individueel onderzocht. De centrale onderzoeksvraag van de vier evaluaties is of het functioneren van de betreffende plantaardige keuringsdienst doeltreffend en doelmatig is geweest tijdens de evaluatieperiode 2010-2016. Dit was bij alle vier de organisaties het geval, zo meldt Schouten.

De evaluatie van de vier keuringsdiensten is gedaan door Bureau Kwink. De Raad voor Plantenrassen is geëvalueerd door de Auditdienst Rijk.

Winst behaald door besparing en vernieuwing
Op het gebied van doelmatigheid is de afgelopen periode bij alle keuringsdiensten winst behaald door het realiseren van besparingen, het doorvoeren van vernieuwing en het digitaliseren van werkprocessen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de hierboven genoemde diensten zowel nationaal als internationaal hun rol met betrekking tot plantenrassen, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van land- en tuinbouwproducten en het tegengaan van uitbraken van plantenziekten op een hoog niveau vervullen. De diensten kunnen daarbij bovendien rekenen op een groot draagvlak bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Bron: Greenity, gepubliceerd op 22 december 2017