(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Jaarverslag 2013; BKD blijft vernieuwen

18 maart 2014

Hoge leeftijd geen belemmering voor vernieuwing

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Het jubileumjaar 2013 is door de 90-jarige BKD conform begroting afgesloten. Het algemeen bestuur stelde op 12 maart jl. de jaarcijfers van de BKD vast. In het digitaal gepubliceerde jaarverslag is te lezen hoe de BKD blijft vernieuwen om haar kerntaken optimaal uit te voeren.

Het jaar 2013 kende een koud voorjaar waardoor de keuringswerkzaamheden op het veld pas later gestart konden worden. Door een goede capaciteitsplanning en flexibele medewerkers kon aan de vraag in zowel het keuringsseizoen als het exportseizoen voldaan worden. De nieuwe bedrijfshal werd in gebruik genomen waardoor nu alle opplantmonsters centraal worden opgeplant in bakken. De groeiende vraag naar virustoetsingen kon door investeringen in laboratoriumruimte in 2012 en laboratoriumapparatuur in 2013 goed beantwoord worden. De diverse vernieuwingen hebben na de tariefsverlagingen in 2013 ook de ruimte geboden voor tariefsverlaging in 2014.

De financiële positie laat ook in 2013 zien dat de BKD een gezonde bedrijfsvoering hanteert die continuïteit waarborgt. De realisatie 2013 toont een batig saldo van € 110.771., conform begroting. Tevens is opnieuw voldoende ruimte mogelijk gebleken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toetsmethoden en ICT-concepten. De BKD blijft vernieuwen.