(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Over BKD

In 1923 is onze organisatie als keuringsdienst van de vereniging ‘De Narcis’ begonnen. Nu zijn wij een zelfstandig bestuursorgaan opererend onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door het ministerie daartoe aangewezen, keuren wij bloembollen op kwaliteits- en quarantaineaantastingen en voeren wij de import- en exportkeuring uit. BKD is het kwaliteitsgarantiemerk voor bloembollen nationaal en internationaal.

Kerntaak
De kerntaak van BKD is het keuren van bloembollen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft BKD aangewezen voor het uitvoeren van de kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen in Nederland (met uitzondering van Freesia en Nerine). Wij keuren bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verrichten wij kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties en laboratoriumonderzoek. Inspecties van de export, import en exportcertificering voert de NVWA uit.

Accreditatie
De normen die wij toepassen in onze kwaliteitskeuringen zijn vastgelegd in het Keuringsreglement Bloembollen en worden in nauw overleg met telers en handelaren besproken. Voor kwaliteitskeuringen, importinspecties, andere fytosanitaire taken en laboratoriumonderzoek zijn wij geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO 17020 2012 (registratienummer I096) en ISO 17025 (registratienummer L285). Deze accreditaties zijn garanties dat het werk wordt uitgevoerd op een kwalitatief hoogstaand, uniform en onafhankelijk niveau.

Hoe werkt het keuringsproces?
Veldkeuring BKD Het keuringsproces begint bij de registratie van de opgeplante bloembollen. Vervolgens wordt het gewas op het veld gekeurd (minimaal één keer visueel). De veldkeuring wordt ondersteund door het nemen van monsters. De monsters worden in het laboratorium beoordeeld op virussen, bacteriën en aaltjes of ze worden opgeplant in de kas. Tevens keurt de BKD van bepaalde gewassen ook de geoogste bloembollen; dit noemen we een “droge keuring”.

Export en import
Daarnaast voert BKD export- en importinspecties uit bij handelaren van bloembollen, die bestemd zijn voor derde landen (alle niet-EU landen) op basis van de fytosanitaire richtlijn en voert zij exportcertificeringen uit.

Wilt u weten hoe monsterkeuringen, veldkeuringen en exportkeuringen worden uitgevoerd? Bekijkt u onze korte film.

BKD – Korte introductiefilm

BKD – Short movie in English