(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gescheiden afval (2)De BKD beschikt sinds 2014 over een Zelfverklaring MVO. Dat betekent dat de BKD  in zijn taken op gestructureerde wijze aandacht besteedt aan Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties (MVO). De BKD volgt daarbij de richtlijn NEN-ISO 26000:2012. Hieronder ziet u het certificaat dat het bewijs vormt van het voldoen aan de gestelde eisen.

In de twee documenten leest u hoe de BKD het eigen functioneren conform de 7 thema’s en 36 onderwerpen van MVO heeft geëvalueerd. Die evaluatie vindt nu jaarlijks plaats om de Zelfverklaring te behouden.