(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Organisatie

Missie
Wij keuren bloembollen

Visie
De BKD is een keuringsorganisatie die in de dynamiek van de toekomstige ontwikkelingen hoge kwaliteit tegen een scherp tarief blijft leveren. Zij levert de gevraagde diensten op een wijze die nauwkeurig en pro-actief is afgestemd op de verwachting van de klant. Zij doet dit in een wereld waarin de keuringspraktijk, door schaalvergroting en globalisering van teelt en handel, complexer wordt. Ontwikkelingen in maatschappij en bij overheid leiden tot meer toezicht op sector en keuringspraktijk. BKD ontwikkelt haar keuringssystemen om aan actuele nationale en internationale eisen te voldoen en geeft prioriteit aan behoud, ontwikkeling en exploitatie van kennis in samenwerking met anderen.

De BKD: Door unieke expertise onmisbaar voor een gezonde bloembollensector.

Wat doen wij?
De BKD is uw schakel in kwaliteit. Voor de borging van de kwaliteit van bloembollen in Nederland en de vergroting van de exportmogelijkheden van bloembollen over de hele wereld.

Hoe begonnen wij?
In 1923, gestart als keuringsdienst van de vereniging “De Narcis” zijn wij nu een zelfstandig bestuursorgaan opererend onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken. Door het ministerie daartoe aangewezen, keuren wij bloembollen op kwaliteits- en quarantaineaantastingen en voeren wij de import- en exportkeuring uit.

Accreditatie
De normen die wij toepassen in onze kwaliteitskeuringen zijn vastgelegd in het Keuringsreglement Bloembollen en worden in nauw overleg met telers en handelaren besproken. Voor kwaliteitskeuringen, importinspecties, andere fytosanitaire taken en laboratoriumonderzoek zijn wij geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO 17020 2012 (registratienummer I096) en ISO 17025 (registratienummer L285). Deze accreditaties zijn garanties dat het werk wordt uitgevoerd op een kwalitatief hoogstaand, uniform en onafhankelijk niveau.

Hoe werkt het keuringsproces?
Veldkeuring BKD Het keuringsproces begint bij de registratie van de opgeplante bloembollen. Vervolgens wordt het gewas op het veld gekeurd (minimaal één keer visueel). De veldkeuring wordt ondersteund door het nemen van monsters. De monsters worden in het laboratorium beoordeeld op virussen, bacteriën en aaltjes of ze worden opgeplant in de kas. Tevens keurt de BKD van bepaalde gewassen ook de geoogste bloembollen; dit noemen we een “droge keuring”.

Export en import
Daarnaast voert de BKD export- en importinspecties uit bij handelaren van bloembollen, die bestemd zijn voor derde landen (alle niet-EU landen) op basis van de fytosanitaire richtlijn en voert zij exportcertificeringen uit.