(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Waar wij voor staan

BKD is het kwaliteitsgarantiemerk voor bloembollen nationaal en internationaal.

Visie
De internationalisering, de opschaling en verdergaande professionalisering van de sector, de technologische ontwikkelingen en het toezicht veranderen in hoog tempo. De BKD-organisatie ontwikkelt zich wat betreft mens, kennis, methoden en techniek zodanig dat onze dienstverlening aangesloten blijft.

Bedrijven in de bloembollensector expanderen en opereren in een toenemende internationale concurrentie. Markttoegang op internationale markten is van levensbelang voor de Nederlandse bedrijven. De vraag naar digitale informatie-uitwisseling gebaseerd op een kwaliteitsgarantiestelsel neemt toe. Internationaal opererende bedrijven willen ondersteuning vanuit een toonaangevende, controlerende en certificerende instantie.

Missie
BKD geeft (inter-) nationaal waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen. Wij ondersteunen de markttoegang door het keuren van bloembollen op een toonaangevend kwaliteitsniveau en voeren deze keuringen op een onafhankelijke, betrouwbare en efficiënte wijze uit.

Wij zijn daarmee een belangrijke en betrouwbare schakel in de kwaliteitsborging voor ondernemers en voor de bloembollensector. BKD heeft een gezaghebbende nationale en internationale positie en is een organisatie die efficiënt en effectief de dienstverlening op het gewenste peil houdt. Als wendbare organisatie zorgen wij voor behoud van kennis, gebruik van state-of-the-art technieken en een klantgerichte benadering.

Kernwaarden
Onze kernwaarden geven richting aan ons gedrag. Deze waarden zijn diep geworteld in onze organisatie en dienen als uitgangspunt bij alles wat wij doen.

  1. Kwaliteit
    Kwaliteit staat voor onze deskundigheid en vakmanschap in het keuren van bloembollen. Daarin zijn wij klantgericht en werken wij zo efficiënt en effectief mogelijk.
  2. Integer
    In onze rol als gezaghebbende organisatie is een onafhankelijke en verantwoordelijke opstelling een vereiste. Onze klanten kunnen daarom rekenen op een solide partner die in openheid, eerlijkheid en met respect zijn werk doet.
  3. Vertrouwd
    BKD is de vertrouwde partner als het gaat om de kwaliteit van bloembollen. Wij zijn ontstaan vanuit de sector zelf en dat verbindt ons onlosmakelijk met de bloembollensector. Onze betrokkenheid en betrouwbaarheid staan nationaal en internationaal garant voor het kwaliteitsmerk.

BKD
Uw schakel in kwaliteit.