(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Tarieven

BKD voert voor de sector wettelijke, waaronder fytosanitaire, taken uit tegen tarieven zoals die genoemd zijn in de bijgaande tarievenlijst. Met deze tarieven is het voor ons mogelijk een kostendekkende exploitatie te voeren en continuïteit te waarborgen. De tarieven zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur en goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Betaling via automatische incasso
Vereenvoudig uw administratieve werkzaamheden door de BKD te machtigen uw facturen automatisch te laten incasseren. U verleent die machtiging voor onbepaalde tijd en u kunt altijd weer de overeenkomst opzeggen.

Vragen?
Voor vragen over tarieven of automatische incasso, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via 0252-433065 of financien@bkd.eu. Voor inhoudelijke factuurvragen kunt u terecht via 0252-433061 of factuurvragen@bkd.eu. Houdt u s.v.p. uw facturen bij de hand als u contact opneemt.