(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Toetsen

Het laboratorium van de BKD voert diverse toetsingen uit:

  1. Virustoetsingen bij kwaliteitskeuringen

De BKD zet, waar nodig, laboratoriumtoetsen in om monsters te onderzoeken op de aanwezigheid van virussen. Het gaat daarbij om virussen die te velde of in de monsterkas niet of moeilijk waarneembaar zijn.

Tulp

Bij tulpen gaat het onder meer om witte en gele cultivars, die in de monsterkas moeilijk te beoordelen zijn op de aanwezigheid van tulpenmozaïekvirus. Hiervoor wordt een boltoets uitgevoerd.

Lelie, Hyacint en Dahlia

Uitgangsmateriaal van lelies wordt getoetst op aanwezigheid van één tot drie virussen die niet of moeilijk waarneembaar zijn in planten en leiden tot opbrengstderving of kwaliteitsverlies. Om diezelfde reden wordt vermeerderingsmateriaal van hyacint en dahlia getoetst.

De toetsen dragen in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de virussituatie in deze gewassen en het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau.

  1. Diagnostiek ter ondersteuning van keuringen

Virustoetsen kunnen uitkomst bieden in die situaties waarin symptomen niet voldoende duidelijk herkenbaar zijn. De nuances zijn soms gering en er zijn veel virussen bekend in bloembolgewassen, waaronder virussen met een quarantainestatus in het buitenland. De keurmeesters van de BKD kunnen een beroep doen op het BKD-laboratorium voor virustoetsen ter ondersteuning van hun keuringswerkzaamheden.

  1. Toetsen op verzoek van klanten

Naast het inzetten van de virustoetsen in het kader van keuringen zijn nog veel meer toepassingen denkbaar. Klanten laten viruspercentages bepalen in eigen monsters. Weefselkweekbedrijven benutten deze toetsen op verzoek, vooral voor het selecteren van gezonde planten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Bulb Quality Support (BQSupport).

  1. ELISA-methode

Voor vrijwel alle toetsen wordt gebruik gemaakt van de ELISA-methode. De methode berust op het zichtbaar maken van de aanwezigheid van virussen door middel van een kleurreactie.

  1. PCR

Als een ELISA-toets niet beschikbaar is omdat een virus bijvoorbeeld nieuw is dan is een PCR-toets snel te realiseren. Waar een ELISA-toets aangeeft wat het percentage is van een virus in een monster, geeft PCR aan of er een virus in het monster zit of niet, zonder percentages.