(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Waarmerken exportcertificaten

Baliewerkzaamheden BKDservice center
Voor het uitvoeren van de volgende taken kunt u aan de balie van de BKD te Lisse terecht:

  • Waarmerken certificaten
  • Waarmerken documenten (zoals model 99)
  • Stempelen kopie conform
  • Stempelen inspectiebiljet.

Bent u nog geen relatie van de BKD of bent u nog niet geregistreerd als exporteur? Klik hier.
Bent u wel als exporteur bekend bij de BKD, dien dan een inspectieaanvraag in Ketenregister in. U kunt kiezen tussen het waarmerken van certificaten of documenten op uw bedrijf of aan de balie van ons kantoor te Lisse. Kies in geval van waarmerken in Lisse de inspectielocatie BKD bij uw inspectieaanvraag. Is deze locatie niet zichtbaar bij u in Ketenregister, vraag deze dan aan middels het aanmeldformulier Ketenregister.

De balie is geopend van 08:30 tot 17:00 uur. De tarieven treft u hier aan.

Invullen exportcertificaten
Op de website van de NVWA staan twee documenten met informatie over het invullen van het fytosanitaire certificaat. De instructie “Waarmerken fytosanitair certificaat bij export” en de checklist “Invullen en waarmerken fytosanitair certificaat bij export”. Het invullen van exportcertificaten luistert zeer nauw. Certificaten die niet conform de invulinstructie zijn opgemaakt, kunnen niet door ons worden gewaarmerkt. De landeneisen van de NVWA geven informatie over de invoereisen van het land van bestemming. En welke bijschrijvingen op exportcertificaat nodig zijn. In het sjabloon export certificaat vindt u drie tabbladen met drie modellen, te weten:

    • Model 1: alle bestemmingen
    • Model 2: alleen PSI USA/Canada
    • Model 20: re-export herkomst derde landen

Wilt u weten welk model u nodig heeft, klik dan hier.

Mocht u besluiten om door een ander bedrijf uw partijen te laten inspecteren, dan dit mogelijk middels een inspectiebiljet (ib). Klik  hier voor meer informatie over inspectiebiljetten.

EU-communicatiedocument
Dit document heeft alleen een functie binnen de EU en bevat fytosanitaire informatie over bloembollen die via een andere lidstaat geëxporteerd worden. Heeft u een klant binnen de EU die uw bloembollen wilt doorsturen naar 3e landen? Dan kan een EU-communicatiedocument gewenst zijn om dit mogelijk te maken.

Om een EU-communicatiedocument door ons te laten waarmerken, vragen wij u een verzoekformulier in te vullen. Print dit verzoekformulier op uw brief papier en e-mail het naar info@bkd.eu.  Op de website van de NVWA vindt u aanvullende informatie aan over de toepassingen van het EU-communicatiedocument.

CITES
 Voor de volgende bloembollen van Galanthus, Cyclamen en Sternbergia is een uitvoervergunning nodig. Deze kunt aanvragen bij RVO.nl. Algemene informatie over CITES en waarmerken vindt u op de website van NVWA.