(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Wet- en regelgeving

De BKD is door de wetgever belast met het toezicht op de naleving door bedrijven en instanties van wet- en regelgeving ten aanzien van bloembollen. Hiertoe voert de BKD onder andere keuringen en controles uit die gericht zijn op kwaliteits- en quarantaineaantastingen.

De werkzaamheden van de BKD vinden hun basis in Europese en nationale wet- en regelgeving.

Kwaliteit
De BKD heeft op grond van de Landbouwkwaliteitswet de bevoegdheid zelf een keuringsreglement op te stellen. In dit reglement wordt onder andere de wijze geregeld waarop de keuringen en controles worden uitgevoerd. Ten behoeve van de keuringen en controles met betrekking tot de kwaliteitseisen van bloembollen worden per gewas uitvoeringsrichtlijnen opgesteld.

Fytosanitair
De BKD voert fytosanitaire taken uit op de export- en importinspecties van bloembollen die bestemd zijn voor derde landen (alle niet- EU-landen).