ALLIUM

Bloembollen van Allium worden rond oktober en november geplant. De bloeiperiode loopt van april tot in juni.

Hieronder staat het procesjaar in kaart gebracht, met alle activiteiten van of voor BKD die betrekking tot het telen van Allium.

Allium
 • Registratie

  september t/m januari

  Telers zijn bij wet verplicht hun percelen en partijen bij BKD te registreren en door BKD te laten keuren. Voor de voorjaarsbloeiende gewassen gebeurt dat tussen september en januari. Dit zijn Allium, Chionodoxa, Hyacinthoides, Hyacinthus, Iris Hollandica, Muscari, Narcissus, Nectaroscordum, Niet Hollandse Bolvormige Iris, Puschkinia, Scilla, Crocus en Tulipa.

 • Planten

  oktober & november

  De meeste bollen van voorjaarsbloeiende gewassen worden rond oktober en november geplant.

 • Publicatie voorlopige statistieken

  januari t/m maart

  Na de registratie brengt BKD per gewas het in Nederland geteelde oppervlakte (hectare) van het lopende seizoen in kaart. Deze statistieken zijn van belang om te bepalen wat het aanbod van het gewas en cultivars zal zijn.

 • Aanmelden japan cultivars

  januari t/m medio februari

  Wordt er geteeld voor export naar Japan? Voor een quarantaine-vrije invoer naar Japan, moeten cultivars van de volgende voorjaarsgewassen vooraf zijn aangemeld bij BKD: Allium, Crocus, Hyacinthus, Iris hollandica, Niet-Hollandse bolvormende Iris, Tulipa.

 • Veldkeuring

  maart t/m juni

  De veldkeuring is een verplichte keuring voor alle partijen bloembollen. Tijdens een veldkeuring keuren de keurmeesters de gewassen visueel op mogelijke afwijkingen. Bovenin deze pagina vindt u het keuringsschema.

 • Bemonstering plant & grond voor export Japan

  maart & april

  Japan ziet de pathogeen Meloidogyne fallax als een quarantaine ziekte, en ziet Chionodoxa luciliae en Allium ampeloprasum als een waardplant. Daarom geldt voor Chionodoxa luciliae en Allium ampeloprasum, bestemd voor Japan, een verplichte toetsing op plant en grond. De monsters worden tijdens de veldkeuring genomen en moeten voor maart worden aangevraagd.

 • Toetsing plant & grond voor export Japan

  april & mei

  Voor export naar Japan wordt plant en grond van Chionodoxa luciliae en Allium ampeloprasum getoetst op de pathogeen Meloidogyne fallax. Zijn beide monsters “Vrij van Meloidogyne fallax”, dan wordt de teeltgeschiktheid Japan aan de partij toegekend.

 • Inspectieperiode Japanse inspecteurs

  medio april t/m begin mei

  Voor een quarantaine-vrije invoer naar Japan, worden de cultivars die vooraf zijn aangemeld bij BKD te velde geïnspecteerd door een Japanse delegatie inspecteurs. Dit gebeurt onder het systeem van Joint Inspection of Monitoring. Partijen moeten voor een Japan-keuring worden aangemeld tijdens de registratie.

 • Definitieve cultivarlijsten Japan beschikbaar

  mei

  Na de inspectie van de Japanse delegatie inspecteurs, wordt medio mei een lijst van goedgekeurde cultivars voor Japan gepubliceerd op deze website. Alleen bollen van deze cultivars kunnen quarantaine-vrij naar Japan worden geëxporteerd.

 • Rooien

  juni

  De meeste bollen worden rond juni gerooid.

 • Certificaat

  juni

  In juni ontvangen telers het certificaat van BKD met daarop de behaalde klasse van de partij. Met dit certificaat kan de teler de partij verhandelen.

 • Handelsseizoen

  juli t/m oktober

  Vanaf juli worden de bollen van voorjaarsbloeiende gewassen verhandeld. Wanneer deze geëxporteerd worden buiten de EU, dan worden de bollen geïnspecteerd op de landeneisen van het ontvangende land. Dit gebeurt  door de keurmeester van BKD tijdens een exportkeuring. Een exporteur kan na ontvangst van de bollen eventueel nog een exporttoets laten uitvoeren door het laboratorium, als het land van bestemming dit vereist.

septemberoktober & novemberjanuarijanuari & februarimaartmaartaprilaprilmeijunijunijuli
Allium

Start met typen en druk op enter om te zoeken