BREXIT

 In EU wetgeving

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Nu geldt een overgangsperiode, die tot en met 31 december 2020 duurt. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord en houdt het VK zich aan alle EU-regels en wetten. Hierdoor merkt u dus nog weinig van de Brexit. Na de overgangsperiode, per 1 januari 2021, krijgt u wel te maken met veranderingen. Lees hier meer over de stand van zaken.

Handelsafspraken

Door dit vertrek uit de EU gaan straks, na de overgangsperiode, andere handelsafspraken tussen de EU en het VK gelden. Deze zullen ingaan per 1 januari 2021. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, staat vast dat bedrijven in de bloembollensector te maken zullen krijgen met extra procedures voor de im- en export van bloembollen. Het VK wordt immers een derde land, nu het niet meer in de EU zit. Denk hierbij aan fytosanitaire certificaten, controles én douaneformaliteiten. Dit leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Voorbereidingen

Om ook na de Brexit producten te kunnen verhandelen met het VK, is het essentieel om actief voorbereidingen te treffen. Ook als u niet direct handel drijft met het VK, kunnen onderdelen van uw productieproces toch geraakt worden. Bijvoorbeeld als belangrijke ketenpartners wel direct zaken doen met het VK.

Informatie over te nemen stappen kunt u vinden op www.brexitloket.nl/agro of op hulpbijbrexit.nl. U kunt op het brexitloket onder andere de Brexit Impact Scan doen om de impact van de Brexit op uw bedrijf in te schatten. Ook kunt u een check doen op de website van de Rijksoverheid: Track & Trace met Brexit!

Daarnaast vindt u nuttige informatie over het im- en exporteren van planten en plantaardige producten naar het VK na de Brexit op de website van de NVWA en informatie over wat de Brexit voor u betekent omtrent douane zaken op de website van de douane.

Aandachtspunten

We hebben een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet (en zullen deze uitbreiden of aanpassen naarmate er meer bekend is).

Export

Wanneer u naar het VK bloembollen wilt verhandelen, dan heeft u straks te maken met mogelijke fytosanitaire eisen waaraan moet worden voldaan. Hiervoor kan het zijn dat er een exportkeuring uitgevoerd moet worden. Ook krijgt u waarschijnlijk te maken met exportdocumenten en douane formaliteiten. Voor de gewassen Galantus, Sternbergia en Cyclamen zullen straks CITES vereist zijn. U heeft hiervoor een CITES uitvoervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Import

Wilt u bloembollen uit het VK afnemen, dan moet u deze vanaf 2021 importeren. U moet nagaan of de bloembollen voldoen aan de invoereisen van de EU en wat u nodig heeft om de bloembollen hier te ontvangen en/of door te zetten. Wilt u zelf importeren, dan moet u beschikken over een door de NVWA erkende importlocatie met de juiste douane faciliteiten. U kunt dit laatste ook via een expediteur regelen. Wilt u de bloembollen na ontvangst binnen Nederland of de EU vervoeren of verkopen, dan moet u geautoriseerd zijn om een plantenpaspoort aan te brengen. De plantenpaspoortplicht geldt vanaf 1 januari 2021 niet meer van de VK naar de EU, maar wel voor het vervoer binnen de EU na ontvangst.

Materiaal

Houten pallets en kisten hebben bij invoer naar de EU te maken met fytosanitaire eisen. Deze moeten voorzien zijn van een ISPM-15 certificaat. Veel pallets en kisten die binnen de EU in omloop zijn, voldoen hier niet aan. Heeft u dergelijk materiaal in de VK, dan kan dit mogelijk na de jaarwisseling niet meer naar u terugkeren. Houd hier rekening mee.

Exportdocumenten

Zodra Brexit is uit onderhandeld en afspraken zijn gemaakt, vindt u de exportdocumenten op de Market Access Database (MADB). Verdiep u alvast in alles wat u daarvoor nodig heeft, bijvoorbeeld via het filmpje van de KVK over exportdocumenten.

BKD blijft het onderhandelingsproces tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU nauwgezet volgen. Zodra er meer details bekend zijn over de uitwerking van de fytosanitaire en kwaliteitseisen zullen wij u hierover onder andere via deze website informeren.

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken