VERHANDELING BINNEN NEDERLAND & DE EU

Hier vindt u informatie over:

 • EU (verhandelingseisen & documenten)
 • Nederland (leveranciersdocument en aanvullende informatie inspectiebiljetten)

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. In gevallen van twijfel zal teruggevallen (moeten) worden op de letterlijke formuleringen in EU-richtlijnen, -verordeningen en de Plantgezondheidswet. U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

EU-landen

Hier vindt u informatie over de eisen die worden gesteld aan verhandeling binnen de EU.

Verhandelingseisen

 • leverbaar mag worden verhandeld in klasse I ST(andaard) of Eindgebruik Europa;
 • plantgoed mag worden verhandeld in klasse I of ST(andaard);
 • werkbollen mogen worden verhandeld in klasse SEL of ST(andaard);
 • schubbollen lelie mogen alleen worden verhandeld in klasse S, SE, EE of E.
 • knollen dahlia bestemd voor opleg mogen alleen worden verhandeld in klasse I.

Plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 zijn de EU plantgezondheidsverordening en controleverordening in werking getreden. Vanaf deze datum moeten alle partijen bloembollen die in het EU handelsverkeer worden gebracht, verplicht voorzien zijn van een plantenpaspoort, inclusief uniek fytosanitair registratienummer. Daarnaast beschrijven deze twee verordeningen voorschriften voor de administratie.

Via deze link vindt u alle informatie omtrent het plantenpaspoort en de EU plantgezondheidsverordening.

Nederland

Omdat Nederland een EU-lidstaat is, gelden voor verhandeling binnen Nederland de eisen voor EU-landen, zoals hierboven te vinden zijn. Daarnaast gelden de volgende eisen voor (door)verkoop binnen Nederland:

Leveranciersdocument

Een leveranciersdocument (of aanvoer- of leveringsnota), is verplicht wanneer teeltmateriaal van bloembollen wordt verhandeld (groothandel). Hieronder wordt verstaan: bloembollen bestemd voor opplant, op pot of voor snijbloemproductie. Nederlandse wetgeving schrijft voor dat bij levering van een partij bloembollen een leveranciersdocument wordt meegestuurd aan de ontvanger. Op deze manier wordt de origine en traceerbaarheid gewaarborgd. Een efficiënte en foutloze verhandeling van partijen bloembollen is van groot belang. Fouten in het document kunnen vertragingen veroorzaken in het logistieke proces voor de handelaar door een blokkade in het Ketenregister (KR). Herkent KR bijvoorbeeld de combinatie certificaatnummer en cultivarnaam niet, dan worden de partijen geblokkeerd en is verhandeling niet meer mogelijk. Bekijkt u onze video:

Op het leveranciersdocument moeten tenminste de volgende gegevens staan vermeld (mogelijk vraagt uw afnemer om ook andere informatie te vermelden):

 • EU-kwaliteit
 • NL, bij Nederlands geteelde partijen. Anders betreffend land van productie
 • BKD, bij Nederlands geteelde partijen. Anders officiële dienst betreffend land van productie
 • Registratienummer BKD
 • Fytosanitair registratienummer NVWA
 • Botanische naam gewas
 • Naam van de cultivar
 • Certificaatnummer
 • AM-status van de partij
 • Hoeveelheid
 • Datum verzending
 • Klasse
 • Naam verkoper
 • Handtekening verkoper

Een digitaal leveranciersdocument kan fouten voorkomen. Het document kunt u onder andere digitaal opmaken via MijnBKD, de in- en verkoopbureaus of uw eigen software als uw pakket deze optie biedt. Een instructievideo van de werkwijze in MijnBKD vindt u onder de knop informatie (i).

Hier vindt u een tweetal voorbeelden van (lege) correcte leveranciersdocumenten (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

Inspectiebiljetten

Via ketenregister kunt u geïnspecteerde partijen bloembollen elektronisch verhandelen naar de ontvanger. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

  • De partijen zijn met inspectieresultaten beschikbaar in Ketenregister van de verkoper.
  • De koper kan de partijen elektronisch ontvangen en deze na ontvangst elektronisch waarmerken en afboeken in Ketenregister.

Wordt niet aan minimaal één van deze voorwaarden voldaan dan is een inspectiebiljet nodig.
Dus wanneer u een partij ingevroren lelies met inspectieresultaten wilt doorverkopen aan een (andere) exporteur in Nederland, heeft u mogelijk een inspectiebiljet (keuringsbewijs) nodig. Hiermee toont u aan dat de doorgeleverde partij geschikt is voor landen met een grondeis zoals Japan, China of Oekraïne. Voor ingevroren lelies geldt dat:

  • de partij is gespoeld en vrij van grond of praktisch vrij van grond is bevonden door een keurmeester van de BKD vóór het inpakken en invriezen;
  • de partij is bemonsterd en getoetst door de BKD en vrij bevonden van virussen, waardoor de partij bloembollen meer marktwaarde heeft voor bepaalde bestemmingen zoals ‘ArMV niet aangetoond’ en ‘China’.

Het inspectiebiljet gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Voor het waarmerken en/of inspectie van een inspectiebiljet moet u via Ketenregister een inspectiebezoek aanvragen.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken