LABORATORIUM & TOETSEN

Laboratorium

Omdat niet alle symptomen van virussen in het veld of in de monsterkassen met het blote oog waarneembaar zijn, zijn ook toetsen in ons laboratorium een belangrijk onderdeel van het keuren en klasseren van bloembollen. Onze keurmeesters verzamelen monsters van bol of blad bij de teler om te laten toetsen, dit noemen wij bemonsteren.

De uitslag van een laboratoriumtoets laat zien of er een virus in de monsters van de partij aanwezig is en in welk percentage. De uitslagen uit het lab hebben invloed op de uiteindelijke klasse en de exportmogelijkheden van de partij.

Onze keurmeesters kunnen ook een toets inzetten om een bevinding in het veld te controleren. Dit kan uitkomst bieden wanneer de symptomen niet voldoende duidelijk herkenbaar zijn. Ten slotte worden toetsen in ons laboratorium ook op verzoek van de klant gedaan. Dit gebeurt via onze zusteronderneming Bulb Quality Support (BQSupport).

Het merendeel van onze laboratoriumtoetsen valt onder accreditatie NEN ISO 17025. De volledige scope van onze accreditatie voor testlaboratoria vindt u hier.

Toetsmethoden ELISA & PCR

In ons laboratorium toetsen twee routineteams bloembollen op virussen met behulp van de technieken ELISA en PCR. De toetsen worden uitgevoerd op een monster genomen uit een gehele partij en betreffen dus een steekproef. *

De ELISA-methode toont de aanwezigheid van virussen aan door de eiwitmantel te detecteren. Dit wordt zichtbaar door middel van een kleurreactie. Vervolgens wordt op basis van de resultaten een percentage virus in een monster berekend.

De PCR-methode  detecteert virussen via het RNA/DNA van een virus. Deze methode is gevoeliger dan de ELISA-methode. Het biedt hierdoor meer mogelijkheden op gebied van aantoonbaarheid en hiermee kunnen verschillende typen monsters getoetst worden.

* De juistheid van het berekende percentage virus voor een partij is onderhevig aan een meetonzekerheid. De meetonzekerheid wordt bepaald door de onzekerheid vanuit de steekproef (zie seedcalc8 via www.seedtest.org) en de meetonzekerheid vanuit de laboratoriumtoets. Op basis van meerjaren gegevens blijkt dat de meetonzekerheid van de laboratoriumtoets een geringe bijdrage heeft aan de gecombineerde meetonzekerheid.

R&D

Het is belangrijk dat wij de kwaliteit van onze toetsen actueel en optimaal houden. Het BKD onderzoeksteam (R&D), zorgt onder andere voor de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van de toetsen die in de routinelabs worden gebruikt. Ook volgt het onderzoeksteam de technische en innovatieve ontwikkelingen die mogelijk van toepassing zijn voor de werkzaamheden van BKD.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken