IM- EN EXPORTINSPECTIES

Fytosanitaire eisen

Bloembollen zijn een van Nederlands belangrijkste exportproducten. Om bloembollen te kunnen exporteren, moet rekening gehouden worden met eisen die het ontvangende land (buiten de EU) aan de bloembollen stelt. Dit noemen we de fytosanitaire eisen.

In sommige gevallen, maken de BKD, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en een land buiten de EU ook specifieke afspraken met betrekking tot bloembollen. Ten slotte stellen enkele landen, naast fytosanitaire eisen, ook protocollen op voor het verhandelen van bloembollen. Deze vindt u onderaan deze pagina bij landenprogramma’s. De fytosanitaire eisen per land vindt u op de website van de NVWA.

Exportinspecties

Bloembollen die geëxporteerd worden naar landen buiten de EU, worden voor verscheping door de BKD gecontroleerd tijdens een exportinspectie. De keurmeester controleert hierbij documenten (bij re-export), de identiteit van het materiaal, doet een fysieke inspectie en waarmerkt bij akkoord het fytosanitaire certificaat. Hiervoor wordt bekeken of het materiaal voldoet aan de fytosanitaire eisen van het ontvangende land. De Bonus Malus regeling bepaalt het percentage fysiek te inspecteren partijen. Bij bedrijven met goede inspectieresultaten wordt minder intensief geïnspecteerd (de volledige regeling is op verzoek bij ons beschikbaar).

Als exporteur vraagt u een exportinspectie aan via het Ketenregister. Een exportinspectie bestaat uit een fysieke keuring (voorraadkeuring) en het waarmerken van exportdocumenten. Deze handelingen kunnen overigens op een gescheiden moment plaatsvinden.

De exportinspecties doet de BKD in opdracht en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Importinspecties

Ook bloembollen die vanuit derde landen naar Nederland worden geïmporteerd, worden door de BKD fytosanitair geïnspecteerd. Uitgangspunt hierbij zijn de binnen de EU geldende invoereisen.

Alle zendingen vanuit landen buiten de EU moeten voorzien zijn van een export certificaat gericht aan Nederland. Voor de benodigde fytosanitaire importinspectie en de inklaring door de douane, moeten deze zendingen vooraf worden aangemeld bij de Nederlandse overheid. Dit gebeurt digitaal via CLIENT-Import, door de importeur zelf of door een daarvoor aangestelde expediteur. Bij aankomst in Nederland, moet de zending eerst naar een door de NVWA erkende importlocatie met een passende toestemming of vergunning van de Douane. Pas na vrijgave, goedkeuring en controle op deze erkende locatie, kan de zending worden verwerkt door de importeur of verder binnen Nederland of de EU vervoerd worden. Voor dit laatste is een plantenpaspoort verplicht.

Ook de importinspecties doet de BKD in opdracht en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Certificaten en documenten

Wanneer de keurmeester de exportinspectie heeft verricht en alles is in orde, dan wordt het fytosanitaire certificaat door hem gewaarmerkt. Met het gewaarmerkte certificaat kan de zending worden verscheept. Een gewaarmerkt certificaat is beperkt houdbaar. Voor het verschepen van bloembollen naar Japan en China is naast een gewaarmerkt certificaat ook een (digitale) Landenprinterbon vereist, deze is verkrijgbaar via Ketenregister.

Het kan zijn dat u een replacement (vervanging) van een eerder afgegeven exportcertificaat nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat in het originele document foutieve gegevens staan vermeld of wanneer het originele document zoek is geraakt. U kunt een replacement aanvragen via het hiervoor bestemde formulier.

Ketenregister

Alles omtrent de export van bloembollen regelt de BKD met exporteurs in Ketenregister. Ketenregister geeft partijinformatie uit de teelt, samen met inspectie-informatie uit de export door aan e-CertNL van NVWA (voorheen CLIENT Export) voor exportcertificering. Deze koppeling zorgt voor een volledig gesloten digitale keten, waarin fytosanitaire certificaten op een efficiënte wijze worden verstrekt.

Overige informatie

Hier vindt u overige belangrijke informatie omtrent de im- en export van bloembollen:

Exporteert u, maar maakt u nog geen gebruik van Ketenregister? Meld u dan aan of ga voor meer informatie naar ketenregister.nl.

Starten met handelen

Houdt u zich bezig met het verhandelen van bloembollen, dan krijgt u wettelijk met de BKD te maken voor het keuren, controleren en waarmerken van uw te verhandelen producten en voor toezicht op uw administratie. Klik hier om aan te melden bij BKD en te zien waar u nog meer rekening mee moet houden.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken