IM- EN EXPORTINSPECTIES

Fytosanitaire eisen

Bloembollen zijn een van Nederlands belangrijkste exportproducten. Om bloembollen te kunnen exporteren, moet rekening gehouden worden met eisen die het ontvangende land (buiten de EU) aan de bloembollen stelt. Dit noemen we de fytosanitaire eisen.

In sommige gevallen, maken de BKD, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en een land buiten de EU ook specifieke afspraken met betrekking tot bloembollen. Ten slotte stellen enkele landen, naast fytosanitaire eisen, ook protocollen op voor het verhandelen van bloembollen. Deze vindt u onderaan deze pagina bij landenprogramma’s. De fytosanitaire eisen per land vindt u op de website van de NVWA.

Im- en exportinspecties

Bloembollen die geëxporteerd worden naar landen buiten de EU, worden voor verscheping door de BKD gecontroleerd tijdens een exportinspectie. De keurmeester controleert hierbij de identiteit van het materiaal, doet een fysieke inspectie en waarmerkt bij akkoord het fytosanitaire certificaat. Hiervoor bekijkt hij of het materiaal voldoet aan de fytosanitaire eisen van het ontvangende land. De Bonus Malus regeling bepaalt het percentage fysiek te inspecteren partijen. Bij bedrijven met goede inspectieresultaten wordt minder intensief geïnspecteerd (de volledige regeling is op verzoek bij ons beschikbaar).

Ook bloembollen die vanuit derde landen naar Nederland worden geïmporteerd, worden door de BKD geïnspecteerd. Uitgangspunt hierbij zijn de binnen de EU geldende quarantaine normen. De im- en exportinspecties doet de BKD in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Als importeur zorgt u dat u of een expediteur is aangesloten op CLIENT-Import voor het aanmelden van importinspecties. Als exporteur vraagt u een inspectie aan voordat de zending wordt verscheept naar een land buiten de EU of Zwitserland. Dit is onder andere mogelijk via het Ketenregister. Een exportinspectie bestaat uit een fysieke keuring (voorraadkeuring) en het waarmerken van exportdocumenten. Deze handelingen kunnen overigens op een gescheiden moment plaatsvinden.

Certificaten en documenten

Wanneer de keurmeester de exportinspectie heeft verricht en alles is in orde, dan wordt het fytosanitaire certificaat door hem gewaarmerkt. Met het gewaarmerkte certificaat kan de zending worden verscheept. Een gewaarmerkt certificaat is beperkt houdbaar. Voor het verschepen van bloembollen naar Japan en China is naast een gewaarmerkt certificaat ook een (digitale) Landenprinterbon vereist, deze is verkrijgbaar via Ketenregister.

Het kan zijn dat u een replacement (vervanging) van een eerder afgegeven exportcertificaat nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat in het originele document foutieve gegevens staan vermeld of wanneer het originele document zoek is geraakt. U kunt een replacement aanvragen via het hiervoor bestemde formulier.

Ketenregister

Alles omtrent de export van bloembollen regelt de BKD met exporteurs in Ketenregister. Ketenregister geeft partijinformatie uit de teelt, samen met inspectie-informatie uit de export door aan e-CertNL van NVWA (voorheen CLIENT Export) voor exportcertificering. Deze koppeling zorgt voor een volledig gesloten digitale keten, waarin fytosanitaire certificaten op een efficiënte wijze worden verstrekt.

Exporteert u, maar maakt u nog geen gebruik van Ketenregister? Meld u dan aan of ga voor meer informatie naar ketenregister.nl.

Overige belangrijke informatie im- en export

Hier vindt u overige belangrijke informatie omtrent de im- en export van bloembollen:

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken