Wet- en regelgeving

Voor het telen en verhandelen van bloembollen moet voldaan worden aan vastgestelde wet- en regelgeving. Deze zijn bestemd om de verspreiding van virussen en quarantaine aantastingen te voorkomen of beperken. De wet- en regelgeving die van toepassing is, bestaat uit verschillende lagen. Ten eerste de kwaliteitseisen die door de sector zijn bepaald, het Nederlands recht en de EU richtlijnen, en tenslotte aanvullende eisen van een ontvangend land buiten de EU in geval van export (de fytosanitaire eisen).

Kwaliteitseisen sector

De kwaliteitseisen vastgesteld door de sector, zijn vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijnen per gewas. Hierbinnen wordt gewerkt met een klassering van de bloembollen. Er bestaan 2 kwaliteitsklassen: klasse I en klasse ST (Standaard). Om de klasse van de partij bloembollen te bepalen, moeten telers diverse keuringen en toetsen door de BKD op hun partij laten verrichten. Welke dit zijn, ligt vast in het klasseringsschema.

Afhankelijk van het gewas, is dit een uitgebreid of een vereenvoudigd schema. Klik hier voor meer informatie over de klasseringsschema’s. Na afloop van het seizoen en wanneer alle keuringen en toetsen onder het klasseringsschema zijn verricht, worden de partijen definitief geklasseerd en worden de kwaliteitscertificaten door de BKD verstrekt.

U vindt op de pagina uitvoeringsrichtlijnen per gewas welk klasseringsschema van toepassing is. De normen per gewas per klasse, vindt u in de uitvoeringsrichtlijn van het betreffende gewas.

Landbouwkwaliteitswet, EU richtlijnen & verhandelingseisen

De BKD opereert onder de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de bijbehorende landbouwkwaliteitsregeling en het landbouwkwaliteitsbesluit. Op basis van deze wetgeving, is de wijze waarop de controles en keuringen worden uitgevoerd en de wijze waarop bewijsstukken door de BKD worden uitgereikt, vastgelegd in ons Keuringsreglement. Een archief van stukken wet & regelgeving, vastgelegd door BKD, vindt u hier.

Daarnaast zijn ook de EU plantgezondheidsverordening en de EU controleverordening van toepassing op de teelt en verhandeling van bloembollen vanuit Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze twee Europese verordeningen, is de manier waarop bloembollen verhandeld moeten worden en welke informatie hierbij verstrekt en bewaard moet worden. Meer informatie over de verhandelingseisen (inclusief opmaak leveranciersdocument)  vindt u hier.

Fytosanitaire eisen

Bij export, kan een ontvangend land (buiten de EU) aanvullende eisen stellen aan de bloembollen. Dit zijn de fytosanitaire eisen. In sommige gevallen, maken de BKD, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en een land buiten de EU ook specifieke afspraken met betrekking tot bloembollen.

Ten slotte stellen enkele landen, naast fytosanitaire eisen, ook protocollen op voor het verhandelen van bloembollen. De fytosanitaire eisen per land vindt u op de website van de NVWA.

Vondsten en maatregelen

Bij de vondst van verschillende virussen en/of quarantaine aantastingen, zijn maatregelen vereist.
Hier vindt u meer informatie over vondsten, zieke partijen en afkeuring.

Besluit tot afkeuring

Vernietiging zieke partij

Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving of opgelegde maatregelen na een vondst, kan de BKD dit bedrijf sanctioneren, bijvoorbeeld middels het tuchtgerecht. Ook kan een bedrijf bezwaar maken op een keuringsresultaat, vondst of gestelde maatregel. Hier leest u meer over klachten, bezwaren en tuchtgerecht.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken