Wet- en regelgeving

Voor het telen en verhandelen van bloembollen moet voldaan worden aan vastgestelde wet- en regelgeving. Deze zijn bestemd om de verspreiding van virussen en quarantaine aantastingen te voorkomen of beperken. De wet- en regelgeving die van toepassing is, bestaat uit verschillende lagen. Ten eerste de kwaliteitseisen die door de sector zijn bepaald, de Nederlandse wet- en regelgeving en de EU richtlijnen en -verordeningen, en tenslotte aanvullende eisen van een ontvangend land (‘derde land) in geval van export buiten de EU (de fytosanitaire eisen).

Kwaliteitseisen sector

De kwaliteitseisen vastgesteld door de sector, zijn vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijnen per gewas. Hierbinnen wordt gewerkt met een klassering van de bloembollen. Er bestaan 3 kwaliteitsklassen: klasse I, klasse ST (Standaard) en klasse EGE (Eindgebruik Europa). Om de klasse van de partij bloembollen te bepalen, moeten telers diverse keuringen en toetsen door de BKD op hun partij laten verrichten. Welke dit zijn, ligt vast in het klasseringsschema.

Afhankelijk van het gewas, is dit een uitgebreid of een vereenvoudigd schema. Klik hier voor meer informatie over de klasseringsschema’s. Na afloop van het seizoen en wanneer alle keuringen en toetsen onder het klasseringsschema zijn verricht, worden de partijen definitief geklasseerd en worden de kwaliteitscertificaten door de BKD verstrekt.

U vindt op de pagina uitvoeringsrichtlijnen per gewas welk klasseringsschema van toepassing is. De normen per gewas per klasse, vindt u in de uitvoeringsrichtlijn van het betreffende gewas.

Landbouwkwaliteitswet

De BKD opereert onder de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de bijbehorende Landbouwkwaliteitsregeling 2007 en het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007. Op basis van deze wetgeving, is de wijze waarop de controles en keuringen worden uitgevoerd en de wijze waarop bewijsstukken door de BKD worden uitgereikt, vastgelegd in ons Keuringsreglement Bloembollen 2019. Een archief van stukken wet & regelgeving, vastgelegd door BKD, vindt u hier.

EU richtlijnen & verhandelingseisen

Daarnaast zijn ook de EU plantgezondheidsverordening en de EU controleverordening van toepassing op de teelt en verhandeling van bloembollen vanuit Nederland. Hierin zijn de fytosanitaire eisen van de EU vastgelegd. Partijen met klasse EGE, ST of I voldoen aan deze eisen. Een belangrijk onderdeel van de twee verordeningen is de manier waarop bloembollen verhandeld moeten worden en welke informatie hierbij verstrekt en bewaard moet worden. Meer informatie over de verhandelingseisen (inclusief opmaak leveranciersdocument)  vindt u hier.

Fytosanitaire eisen ‘derde landen’

Voor export naar derde landen moeten partijen tenminste voldoen aan klasse ST . Voor sommige landen geldt klasse I. Partijen met klasse EGE zijn standaard niet geschikt voor export naar derde landen (hiervoor gelden enkele uitzonderingen).

Naast de klasse moeten partijen tijdens de teeltinspectie en exportinspectie voldoen aan specifieke fytosanitaire eisen (landeneisen). Dit zijn de aanvullende eisen van het ontvangende land buiten de EU (‘derde land’) stelt aan de bloembollen. In sommige gevallen, maken BKD, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en een land buiten de EU ook specifieke afspraken met betrekking tot bloembollen. Ten slotte stellen enkele landen, naast fytosanitaire eisen, ook protocollen op voor het verhandelen van bloembollen.

De volledige fytosanitaire eisen per land vindt u op de website van de NVWA. Op onze website vindt u informatie over landenprogramma’s en verhandelingseisen.

Vondsten en maatregelen

Bij de vondst van verschillende virussen en/of quarantaine aantastingen, zijn maatregelen vereist.
Hier vindt u meer informatie over vondsten, zieke partijen en afkeuring.

Besluit tot afkeuring

Vernietiging zieke partij

Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving of opgelegde maatregelen na een vondst, kan de BKD dit bedrijf sanctioneren, bijvoorbeeld middels het tuchtgerecht. Ook kan een bedrijf bezwaar maken op een keuringsresultaat, vondst of gestelde maatregel. Hier leest u meer over klachten, bezwaren en tuchtgerecht.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken