ADMINISTRATIEVE BEDRIJFSCONTROLE

Administratieve bedrijfscontrole

BKD heeft naast keuren, de wettelijke taak om toezicht te houden bij alle Nederlandse bedrijven die bloembollen telen en/of verhandelen. Tijdens de jaarlijkse Administratieve bedrijfscontrole (voorheen de jaarlijkse erkenningsbeoordeling), houdt BKD toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. De BKD beoordeelt met deze controle of het bedrijf zich houdt aan alle algemene de wet- en regelgeving met betrekking tot uitgangsmateriaal.

Tijdens dit bezoek, doorloopt de keurmeester een vragenlijst met het bedrijf. Hiermee wordt beoordeeld op:

  • De traceerbaarheid van teeltmateriaal van inkoop, teelt tot en met verkoop
  • Het juiste gebruik van het plantenpaspoort en/ of het leveranciersdocument
  • Identificeerbaarheid van partijen (track& trace)
  • Naleving van (fytosanitaire) wet- en regelgeving en de naleving ervan (inrichting van het bedrijf)

Als uit de controle blijkt dat een bedrijf voldoet aan de voorwaarden*, dan ontvangt het bedrijf een verklaring dat het zelfstandig plantenpaspoorten mag aanbrengen op partijen. Deze verklaring is geldig tot de eerstvolgende administratieve controle.

De kosten voor de administratieve bedrijfscontrole zitten voor teeltbedrijven in de vaste jaarbijdrage. Voor handelsbedrijven wordt het bezoek van de keurmeester voor de controle via het uurtarief berekend. Dit verschil komt voort uit het gebruik van Ketenregister. Bij het volledig gebruik van het Ketenregister, zal het bezoek namelijk sneller afgerond kunnen worden. Voor deelnemers aan de erkenningsregeling Horizontaal Toezicht, wordt de controle gecombineerd met de jaarlijkse audit. Teelt en handelt u? Dan kan de controle gecombineerd worden.

* Eisen die worden gesteld aan een Professionele Marktdeelnemer in overeenstemming met ‘De plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031’.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken