nieuws3

KLACHTEN, BEZWAREN EN TUCHT

Klachten

Naast kwaliteit, zijn openheid, eerlijkheid en respect belangrijk voor de BKD. Soms kan het voorkomen dat wij zaken niet naar uw tevredenheid afhandelen. Wij stellen het op prijs om dergelijke signalen over onze werkwijze en werkzaamheden (‘gedragingen’) te ontvangen. Maak uw klacht of feedback eenvoudig kenbaar via ons contactformulier of per e-mail. Wij zullen uw klacht zo snel en zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Bezwaren

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van de BKD? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen zes weken na de datum van het besluit. Na deze termijn, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bezwaarschrift wordt dan niet in behandeling wordt genomen en het besluit blijft in stand. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om uw bezwaar daarom aangetekend te versturen.

Neemt u in het bezwaarschrift de volgende zaken op:

  • Naam, adres, woonplaats
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • Handtekening
  • Dagtekening
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
  • Motivering van uw bezwaar.
  • Wij adviseren u om een kopie van het besluit mee te sturen.

Per post kunt u uw bezwaarschrift sturen aan:

BKD
T.a.v. de afdeling Bezwaarschriften
Postbus 300
2160 AH
te Lisse

U kunt een bezwaarschrift ook per e-mail indienen. Richt uw bezwaarschrift, inclusief bovenstaande informatie, in dat geval aan info@bkd.eu en zet in de onderwerpregel in ieder geval ‘t.a.v. afdeling Bezwaarschriften’.

Bezwaarprocedure

Wanneer de BKD uw bezwaar in behandeling heeft genomen, wordt u uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting (dit is ook telefonisch mogelijk). Indien gewenst, kunt u bij deze hoorzitting uw advocaat, een andere vertegenwoordiger, getuigen of deskundigen meenemen.

Er zijn drie mogelijke uitspraken na uw bezwaar en de hoorzitting: Gegrond (u heeft gelijk), Gedeeltelijk gegrond (u krijgt deels gelijk), Ongegrond (u krijgt geen gelijk). Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter die u in het bezwaarschrift wordt toegewezen. U moet binnen 6 weken na de beslissing op het bezwaarschrift in beroep gaan, hieraan zijn kosten verbonden.

De complete bezwaarprocedure is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), met name in de hoofdstukken 6 en 7.

Het tuchtgerecht

Het tuchtgerecht is in het belang van de hele sector. Het draagt er aan bij dat bedrijven, die zich niet aan de afgesproken regels houden, kunnen worden gesanctioneerd. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat individuele bedrijven het imago van de gehele sector schaden.

Naast het opleggen van een boete, kan het tuchtgerecht maatregelen nemen als een berisping, openbaarmaking van de uitspraak en het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken