OVER BKD

Wij zijn BKD

Sinds 1923 is het keuren van bloembollen de kerntaak van de stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Dit doen wij op zowel kwaliteits- als op quarantaine-aantastingen. Wij verrichten kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en laboratoriumonderzoek.

BKD ondersteunt de markttoegang door het keuren van bloembollen op een toonaangevend kwaliteitsniveau en geeft (inter-) nationaal waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen. Wij voeren deze keuringen op een onafhankelijke, betrouwbare en efficiënte wijze uit en zijn daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteitsborging voor ondernemers en de bloembollensector.

De BKD is een zelfstandig bestuursorgaan en wij vervullen onze wettelijke taken in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Schakel in Kwaliteit

De BKD is uw schakel in kwaliteit. Met integer vakmanschap is BKD de solide en vertrouwde partner binnen de bollensector.

Onze drie kernwaarden: kwaliteit, integer en vertrouwd, zijn diep geworteld in onze organisatie en dienen als uitgangspunt voor alles dat wij doen. Ze staan voor onze deskundigheid en vakmanschap in het keuren van bloembollen en onze onafhankelijke en verantwoordelijke opstelling, die in onze rol als gezaghebbende organisatie een vereiste is. Ook staan ze voor onze betrokkenheid bij de sector, waarmee wij onlosmakelijk verbonden zijn.

Meerjarenvisie

Ontwikkelingen op de wereldmarkt en in de sector vragen om wendbaarheid van BKD en van haar klanten. Risico gebaseerd keuren, de teelt afstemmen op het land van afzet en daarmee gericht en van tevoren inspelen op landeisen, zijn onderwerpen waar BKD met de sector over in gesprek is. Het verder digitaliseren van de keten met het registreren in MijnBKD (telers) en Ketenregister (export) en certificeren via e-CertNL geeft efficiencywinst met dezelfde zekerheid over de fytosanitaire status van partijen.

BKD streeft ernaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Sinds 2014 beschikken wij over een Zelfverklaring MVO en volgen daarin de richtlijn NEN-ISO 26000:2012.

Overige informatie

Hier vindt u overige belangrijke informatie omtrent de Bloembollenkeuringsdienst:

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken