OVER BKD

Wij zijn BKD

Sinds 1923 is het keuren van bloembollen de kerntaak van de stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Dit doen wij op zowel kwaliteits- als op quarantaine-aantastingen. Wij verrichten kwaliteitskeuringen, laboratoriumonderzoek en importinspecties. Ook voeren wij  exportinspecties uit in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

BKD ondersteunt de markttoegang door het keuren van bloembollen op een toonaangevend kwaliteitsniveau en geeft (inter-) nationaal waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen. Wij voeren deze keuringen op een onafhankelijke, betrouwbare en efficiënte wijze uit en zijn daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteitsborging voor ondernemers en de bloembollensector.

De BKD is een zelfstandig bestuursorgaan en wij vervullen onze wettelijke taken in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Schakel in Kwaliteit

De BKD is uw schakel in kwaliteit. Met integer vakmanschap is BKD de solide en vertrouwde partner binnen de bollensector.

Onze drie kernwaarden: kwaliteit, integer en vertrouwd, zijn diep geworteld in onze organisatie en dienen als uitgangspunt voor alles dat wij doen. Ze staan voor onze deskundigheid en vakmanschap in het keuren van bloembollen en onze onafhankelijke en verantwoordelijke opstelling, die in onze rol als gezaghebbende organisatie een vereiste is. Ook staan ze voor onze betrokkenheid bij de sector, waarmee wij onlosmakelijk verbonden zijn.

Meerjarenvisie

Om in alle lagen van de bloembollenketen ‘Uw schakel in kwaliteit’ te zijn, is het de eerste prioriteit van BKD om kwalitatief goed werk te leveren dat aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten. Met goed opgeleide en betrokken medewerkers zorgen we voor passende service en ondersteuning. Een efficiënte en juiste registratie, keuringen door keurmeesters met uitstekende groene expertise, kwalitatief hoogwaardige labtoetsen, vakkundig toezicht in de export en hulp als er vragen zijn.

De wensen en behoeften van onze klanten veranderen en BKD investeert om daarop in te spelen. Bijvoorbeeld in digitalisering, met LENA, een platform voor het opmaken en versturen van een digitaal leveringsbericht van teelt naar handel. En in het verbeteren van het Ketenregister. Ook ontwikkelt BKD erkenningsregelingen, voor klanten die zelf een hoog niveau van kwaliteitsborging van hun producten realiseren. Op het laboratorium worden nieuwe toetsen ontwikkeld waarmee het dienstenpakket wordt verbreed en telers de kwaliteit van hun producten beter kunnen borgen. Om efficiënt te blijven en de kwaliteit van onze services te verhogen is het continu verbeteren in alle afdelingen geïntroduceerd. Om dit alles te kunnen realiseren zijn de BKD-medewerkers essentieel. BKD investeert daarom ook in hun groene kennis en samenwerkingscompetenties.

BKD bestaat dit jaar 100 jaar en daar zijn we trots op! Met al 100 jaar achter ons, beseffen we heel goed dat we continu moeten werken aan onze dienstverlening om nog voor lange tijd ‘Uw schakel in kwaliteit’ te zijn.

MVO

BKD streeft ernaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Sinds 2014 beschikken wij over een Zelfverklaring MVO en volgen daarin de richtlijn NEN-ISO 26000:2012.

Overige informatie

Hier vindt u overige belangrijke informatie omtrent de Bloembollenkeuringsdienst:

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken