keuringen

MAATREGELEN KNOLCYPERUS

Knolcyperus

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via plant- en pootgoed. Ook kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. Bij veldkeuringen controleert BKD op Knolcyperus.

Wanneer er Knolcyperus bij u geconstateerd is tijdens een keuring, dan zet BKD hiervan melding door naar de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK). Vervolgens legt NAK in opdracht van de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beperkende maatregelen op. Deze zijn te lezen in de gewasaanzegging die u ontvangt van NAK. BKD of NAK controleren op het naleven van de opgelegde maatregelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NAK.

Partijmaatregelen

De partijmaatregelen verschillen per situatie en worden op de gewasaanzegging beschreven. Hierin staat specifiek voor uw situatie wat u met  de besmette partij moet en kunt doen.

Perceelmaatregelen

De regelgeving van de NVWA verbiedt bij de aanwezigheid van knolcyperus de teelt van alle akker- en tuinbouwgewassen (teeltverbod). De gebruiker van het perceel dient maatregelen te nemen om de Knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan.

De uitvoering van de teeltverboden en de controle hierop gebeurt door NAK te Emmeloord in opdracht van de NVWA. Een perceel waarop Knolcyperus wordt aangetroffen, wordt jaarlijks gecontroleerd. Wanneer een perceel drie jaar Knolcyperus-vrij is, stopt deze controle en wordt de besmetverklaring opgeheven.

Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving of opgelegde maatregelen na een vondst kan de BKD dit bedrijf sanctioneren, bijvoorbeeld middels het tuchtgerecht. Ook kan een bedrijf bezwaar maken op een keuringsresultaat, vondst of gestelde maatregel. Hier leest u meer over klachten, bezwaren en tuchtgerecht.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken