LANDENPROGRAMMA'S & VERHANDELINGSEISEN EU

Hier vindt u informatie over:

 • Derde landen (aanvullende eisen voor de export van bloembollen)
 • EU (verhandelingseisen & documenten)
 • Nederland (leveranciersdocument en aanvullende informatie inspectiebiljetten)

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. In gevallen van twijfel zal teruggevallen (moeten) worden op de landeneisen van de NVWA, de letterlijke formuleringen in EU-richtlijnen, -verordeningen en de Plantgezondheidswet. U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Derde landen

Hier vindt u informatie over derde landen die aanvullende eisen stellen aan de export van bloembollen naar het betreffende land. De basis klassen voor export naar derde landen zijn Standaard en Klasse I. Wanneer u naar deze genoemde landen wilt handelen, moet u extra handelingen verrichten of keuringen of toetsingen door BKD laten uitvoeren. De volledige fytosanitaire eisen per land vindt u op de website van de NVWA.

> Australië

Voor de export van alle bloembollen naar Australië is een extra document ‘Eigen verklaring’ nodig, naast het exportcertificaat. Download het ‘Verzamel leveranciersdocument Australië’ onder Formulieren en mail het ingevuld terug naar BKD. Zijn alle gegevens akkoord, dan ontvangt u een genummerd en afgestempeld origineel van ons per post. Dit document voor Australië gaat samen met het exportcertificaat met de zending mee. De tarieven hiervan vindt u in de tarievenlijst. Maakt u gebruik van Ketenregister-Full dan kunt dit formulier geautomatiseerd aanmaken via e-CertNL.

De export van Zantedeschia naar Australië is alleen mogelijk als partijen te velde visueel vrij zijn van virussymptomen en na toetsing vrij bevonden zijn van Konjac Mozaïek Virus. Hiervoor is een bladtoets van te velde opgeplante partijen nodig. Hierbij kan een partij of een geheel perceel bemonsterd worden. Deze bemonstering en toetsing worden rond september uitgevoerd.

Wilt u een bemonstering te velde aanvragen, doe dit dan vóór 1 september via MijnBKD.

> Canada

Voor de export van Canna naar Canada zijn een extra opplantkeuring en een veldkeuring nodig. Hiermee wordt beoordeeld of de partijen voldoen aan de norm van maximaal 10% symptomen van CYMV. Deze keuringen vraagt u aan in MijnBKD.

Bij aantreffen van maximaal 10% CYMV tijdens de monsterkeuring, is de partij onder voorbehoud van de veldkeuring geschikt voor export naar VS en Canada. Bij aantreffen van maximaal 10% CYMV te velde, is de partij vervolgens definitief geschikt voor export naar VS en Canada. Bij aantreffen meer dan 10% CYMV, ofwel tijdens de opplantkeuring ofwel te velde, is de partij niet geschikt voor export naar VS en Canada.

> Canarische Eilanden

De export van Zantedeschia naar de Canarische Eilanden is alleen mogelijk als middels een worteltoets is aangetoond dat de partij is geteeld op een perceel dat vrij is van de nematoden Radopholus citrophilus en Radopholus similis. Hiervoor is een wortelbemonstering op perceelniveau nodig. Deze bemonstering en toetsing worden rond september uitgevoerd.

Wilt u een wortelbemonstering aanvragen, doe dit dan vóór 1 september via een e-mail naar info@bkd.eu. Is uw perceel na toetsing vrij bevonden van de genoemde nematoden, dan komt uw bedrijf voor deze oogst in een specifiek register van de NVWA. De toetsuitslag geldt voor alle partijen op het bemonsterde perceel conform uw teeltregistratie bij BKD.

> China

Voor de export van Tulp, Narcis, Lelie en Gladiool naar China dient u extra toetsen te laten verrichten. U vindt de aanvullende eisen van China rond deze gewassen in de Landeneisen van de NVWA. De toetsen kunt u aanvragen in MijnBKD.

Ook moet er voor export naar China op het fytosanitair certificaat gebruik gemaakt worden van de naamgeving zoals aangegeven in de invoervergunning (permit). Hier leest u meer over de voorwaarden en werkwijze.

> Colombia

De export van Zantedeschia naar Colombia is alleen mogelijk als partijen bij toetsing vrij bevonden zijn van Dasheen Mozaïek Virus en Konjac Mozaïek Virus. Hiervoor is een bladtoets van te velde opgeplante partijen nodig. Hierbij kan een partij of een geheel perceel bemonsterd worden. Deze bemonstering en toetsing worden rond september uitgevoerd.

Wilt u een bemonstering te velde aanvragen, doe dit dan vóór 1 september via MijnBKD.

> Israël

De export van Zantedeschia naar Israël is alleen mogelijk als partijen te velde of in de kas vrij bevonden zijn van virussymptomen. Dit wordt tijdens de reguliere keuringen gekeurd. U hoeft hiervoor dus geen extra keuringen aan te vragen.

Voldoen de partijen aan deze eis, dan kunt u als teler in MijnBKD met behulp van het jaaroverzicht onder voortgang een PDF document opstellen van geselecteerde partijen.. Dit document kan de exporteur bij de teler opvragen.

> Japan

Voor een quarantaine-vrij invoer naar Japan, moeten cultivars van de volgende gewassen vooraf zijn aangemeld bij BKD: Allium, Begonia tuberosa, Crocus, Gladiolus, Hippeastrum, Hyacinthus, Iris hollandica, Lilium, Niet-Hollandse bolvormende Iris, Tulipa.

Als u een nog niet aangemelde cultivar wilt exporteren naar Japan, dan meldt u deze aan met het Aanmeldingsformulier Quarantainevrije Cultivars Japan onder Formulieren. Houdt hierbij rekening met de sluitingsdatum voor de aanmelding. Deze vindt u via de link hieronder (aanvullende keuringseisen en specifieke voorwaarden). Daarnaast meldt u uw eigen partijen voor Japan-keuring aan tijdens uw teeltregistratie. De cultivar mag niet onder “diversen” geregistreerd worden. Alleen partijen met een geregistreerde cultivarnaam komen voor export naar Japan in aanmerking.

De nieuw aangemelde cultivars worden tijdens Japan-inspecties te velde beoordeeld. Bloembollen voor Japan dienen te voldoen aan Klasse 1. Er moet een opplant- of ELISA-monster zijn voor de gewassen Tulp, Soort-Crocus en Hollandse Iris.

Hier vindt u de lijst van de goedgekeurde cultivars Japan (versie 15-06-2021).

Hier vindt u aanvullende keuringseisen en specifieke voorwaarden voor aanmelding Japan.

> Mexico

De export van Zantedeschia naar Mexico is alleen mogelijk als partijen te velde of in de kas vrij bevonden zijn van virussymptomen. Dit wordt tijdens de reguliere keuringen gekeurd. U hoeft hiervoor dus geen extra keuringen aan te vragen.

Voldoen de partijen aan deze eis, dan kunt u als teler in MijnBKD met behulp van het jaaroverzicht onder voortgang een PDF document opstellen van geselecteerde partijen.. Dit document kan de exporteur bij de teler opvragen.

> Nieuw Zeeland

Voor de export van Hippeastrum naar Nieuw Zeeland is een ‘Eigen verklaring’ nodig. Download het ‘Verzamel leveranciersdocument Nieuw Zeeland’ onder Formulieren en mail het ingevuld terug naar BKD. Zijn alle gegevens akkoord, dan ontvangt u een genummerd en afgestempeld origineel van per post. Dit document is bewijs dat de genoemde partijen teeltgeschikt zijn voor Nieuw Zeeland en hoort niet bij het exportcertificaat. De keurmeester neemt na controle en waarmerken het document in. De tarieven hiervan vindt u in de tarievenlijst. Bij gebruik van ketenregister, inclusief vastleggen van partijen, vervalt dit document.

> Pakistan

Voor de export van alle bloembollen naar Pakistan is een extra document ‘Eigen verklaring’ nodig, indien dit in de import permit uit Pakistan vermeld staat. Dit document kan volgens de import permit nodig zijn naast het exportcertificaat. Download de “BKD ‘Eigen Verklaring’ Pakistan” onder Formulieren en mail het ingevuld terug naar BKD. Zijn alle gegevens akkoord, dan ontvangt u een genummerd en afgestempeld origineel van ons per post. De tarieven hiervan vindt u in de tarievenlijst.

> Peru

Voor de export van Zantedeschia naar Peru is een invoervergunning (permit) nodig. Deze ontvangt u van de importeur. De invoereisen op de invoervergunning komen niet overeen met de huidige landeneisen van de NVWA, daarom is een controle nodig door de NVWA van de invoereisen genoemd op de betreffende invoervergunning (Lees hier meer over de hierbij behorende IVI procedure).

> Taiwan

Voor de export van Lelie naar Taiwan dient de partij te voldoen aan Klasse I (inclusief DIVERSEN) en 2 keer een veldkeuring te hebben gehad. U vindt de aanvullende eisen van Taiwan omtrent de export van Lelie in de Landeneisen van de NVWA.

> Verenigde Staten

Voor de export van Canna naar de Verenigde Staten zijn een extra opplantkeuring en een veldkeuring nodig. Hiermee wordt beoordeeld of de partijen voldoen aan de norm van maximaal 10% symptomen van CYMV. Deze keuringen vraagt u aan in MijnBKD.

Bij aantreffen van maximaal 10% CYMV tijdens de monsterkeuring, is de partij onder voorbehoud van de veldkeuring geschikt voor export naar VS en Canada. Bij aantreffen van maximaal 10% CYMV te velde, is de partij vervolgens definitief geschikt voor export naar VS en Canada. Bij aantreffen meer dan 10% CYMV, ofwel tijdens de opplantkeuring ofwel te velde, is de partij niet geschikt voor export naar VS en Canada.

EU-landen

Hier vindt u informatie over de eisen die worden gesteld aan verhandeling binnen de EU.

> Verhandelingseisen
 • leverbaar mag worden verhandeld in klasse I ST(andaard) of Eindgebruik Europa;
 • plantgoed mag worden verhandeld in klasse I of ST(andaard);
 • werkbollen mogen worden verhandeld in klasse SEL of ST(andaard);
 • schubbollen lelie mogen alleen worden verhandeld in klasse S, SE, EE of E.
 • knollen dahlia bestemd voor opleg mogen alleen worden verhandeld in klasse I.
> Plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 zijn de EU plantgezondheidsverordening en controleverordening in werking getreden. Vanaf deze datum moeten alle partijen bloembollen die in het EU handelsverkeer worden gebracht, verplicht voorzien zijn van een plantenpaspoort, inclusief uniek fytosanitair registratienummer. Daarnaast beschrijven deze twee verordeningen voorschriften voor de administratie.

Via deze link vindt u alle informatie omtrent het plantenpaspoort en de EU plantgezondheidsverordening.

Nederland

Omdat Nederland een EU-lidstaat is, gelden voor verhandeling binnen Nederland de eisen voor EU-landen, zoals hierboven te vinden zijn. Daarnaast gelden de volgende eisen voor (door)verkoop binnen Nederland:

> Leveranciersdocument

Een leveranciersdocument (of aanvoer- of leveringsnota), is verplicht wanneer teeltmateriaal van bloembollen wordt verhandeld (groothandel). Hieronder wordt verstaan: bloembollen bestemd voor opplant, op pot of voor snijbloemproductie. Nederlandse wetgeving schrijft voor dat bij levering van een partij bloembollen een leveranciersdocument wordt meegestuurd aan de ontvanger. Op deze manier wordt de origine en traceerbaarheid gewaarborgd. Een efficiënte en foutloze verhandeling van partijen bloembollen is van groot belang. Fouten in het document kunnen voor de handelaar een blokkade veroorzaken in het Ketenregister (KR). Herkent KR bijvoorbeeld de combinatie certificaatnummer en cultivarnaam niet, dan worden de partijen geblokkeerd en is verhandeling niet meer mogelijk.

Op  het leveranciersdocument moeten tenminste de volgende gegevens staan vermeld (mogelijk vraagt uw afnemer om ook andere informatie te vermelden):

 • EU-kwaliteit
 • NL, bij Nederlands geteelde partijen. Anders betreffend land van productie
 • BKD, bij Nederlands geteelde partijen. Anders officiële dienst betreffend land van productie
 • Registratienummer BKD
 • Fytosanitair registratienummer NVWA
 • Botanische naam gewas
 • Naam van de cultivar
 • Certificaatnummer
 • AM-status van de partij
 • Hoeveelheid
 • Datum verzending
 • Klasse
 • Naam verkoper
 • Handtekening verkoper
> Inspectiebiljetten

Via ketenregister kunt u geïnspecteerde partijen bloembollen elektronisch verhandelen naar de ontvanger. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

  • De partijen zijn met inspectieresultaten beschikbaar in Ketenregister van de verkoper.
  • De koper kan de partijen elektronisch ontvangen en deze na ontvangst elektronisch waarmerken en afboeken in Ketenregister.

Wordt niet aan minimaal één van deze voorwaarden voldaan dan is een inspectiebiljet nodig.
Dus wanneer u een partij ingevroren lelies met inspectieresultaten wilt doorverkopen aan een (andere) exporteur in Nederland, heeft u mogelijk een inspectiebiljet (keuringsbewijs) nodig. Hiermee toont u aan dat de doorgeleverde partij geschikt is voor landen met een grondeis zoals Japan, China of Oekraïne. Voor ingevroren lelies geldt dat:

  • de partij is gespoeld en vrij van grond of praktisch vrij van grond is bevonden door een keurmeester van de BKD vóór het inpakken en invriezen;
  • de partij is bemonsterd en getoetst door de BKD en vrij bevonden van virussen, waardoor de partij bloembollen meer marktwaarde heeft voor bepaalde bestemmingen zoals ‘ArMV niet aangetoond’ en ‘China’.

Het inspectiebiljet gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Voor het waarmerken en/of inspectie van een inspectiebiljet moet u via Ketenregister een inspectiebezoek aanvragen.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken