keuringen

MAATREGELEN AARDAPPELMOEHEID

Aardappelmoeheid

BKD controleert in opdracht van de NVWA op Aardappelmoeheid (AM) in de percelen waarop partijen bloembollen worden geteeld. De controle geldt niet voor percelen in een aardappelteeltverbodsgebied. AM wordt bekeken op partij- en bedrijfsniveau.

AM status

Er bestaan twee AM-statussen voor partijen, namelijk: AM-vrij en Niet-AM-vrij. De AM-vrij status wordt alleen gegeven aan partijen die op een AM-vrij perceel zijn geteeld.

Er bestaan drie AM-statussen voor teelt- en handelsbedrijven:

  1. AM-hoog: bedrijf teelt/verhandelt uitsluitend partijen met status ‘AM-vrij’;
  2. AM-laag: bedrijf teelt/verhandelt uitsluitend partijen met status ‘niet-AM-vrij’;
  3. AM-combi: bedrijf teelt/verhandelt zowel ‘AM vrije’ als ‘niet-AM-vrije’ partijen.

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en correct voeren van eigen AM-status, onder andere door middel van het doen van grondbemonstering (AM-onderzoeksverklaring). Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer er op een nieuw perceel geteeld wordt, waarop daarvoor geen bloembollen zijn geteeld. De NVWA stelt eisen aan een AM-bedrijf, deze eisen kunt u via deze link terug vinden.

De AM status van de partij en het bedrijf hebben, bepalen in combinatie waar bloembollen naartoe verhandeld mogen worden:

Partijstatus AM-vrij Partijstatus Niet AM-vrij
AM-hoog bedrijf Alle bestemmingen n.v.t.
AM-combi bedrijf Alle bestemmingen EU
AM-laag bedrijf n.v.t. EU

Bedrijfstatus controle

BKD voert controles uit tijdens de oogst, verwerking, aflevering en plantgoedcontrole van de geteelde bloembollen. Hierbij controleert BKD of een AM-bedrijf voldoet aan de gestelde eisen door de NVWA, zoals hierboven genoemd.

Partijstatus controle

De controle op de AM-status van de partijen bestaat uit een administratieve controle, een fysieke controle te velde en na het rooien op het bedrijf zelf. De status AM-vrij of Niet-AM-vrij wordt per seizoen door BKD opnieuw toegekend.

Bij de administratieve controle beoordeelt onze keurmeester of de AM-onderzoeksverklaring van het bedrijf geldig is. Tijdens de veldkeuring stelt onze keurmeester vast of het geregistreerde perceel overeenkomt met de aanwezige AM-onderzoeksverklaring.

Zolang op dit perceel bloembollen (en geen andere producten) worden geteeld die met het AM-dossiernummer bij BKD geregistreerd staan, is een administratieve controle van de partijen van deze percelen niet meer nodig.

Grondbemonstering

De AM-grondbemonstering te velde wordt uitgevoerd door BKD of NAK. De toetsing van het grondmateriaal wordt uitgevoerd in het geaccrediteerde laboratorium van NAK. Een AM-onderzoeksverklaring wordt door NAK verstrekt.

Als BKD de grondbemonstering heeft uitgevoerd, krijgt de teler via BKD een AM-dossiernummer dat gebruikt kan worden bij registratie, zolang er enkel bloembollen worden geteeld op het perceel. De AM controle van het perceel vervalt als het AM-dossiernummer is geregistreerd.

Op de website van NAK vindt u meer informatie over AM-grondbemonstering. Ook kunt u via NAK de AM-grondbemonstering aanvragen. Hierbij heeft u het BKD-gebiedsnummer van uw regio nodig, deze vindt u in de volgende lijst:

Regio Gebiedsnummer
Achterhoek, Flevoland, Noordoostpolder 720
Beemster, Westfriesland-West 719
Drenthe, Friesland, Groningen 728
Flevoland, Noordoostpolder, Overijssel 704
Haarlemmermeer 723
Alkmaar,Schagen,Kolhorn 711
Noordelijk Zandgebied 725
Texel 701
Westfriesland-Oost 717
Westfriesland- 718
Wieringermeer 710
Zijpe 725
Zuidoost Nederland 706
Zuidwest Nederland 721

 

Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving of opgelegde maatregelen na een vondst kan de BKD dit bedrijf sanctioneren, bijvoorbeeld middels het tuchtgerecht. Ook kan een bedrijf bezwaar maken op een keuringsresultaat, vondst of gestelde maatregel. Hier leest u meer over klachten, bezwaren en tuchtgerecht.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken