juli - Bemonstering blad leliebladcampagne

Tussen juli en september halen onze keurmeesters lelieblad op bij de teler voor toetsing in ons laboratorium tijdens de leliebladcampagne. Het bladmonster moet worden getoetst op PlAMV, LMoV en LSV om een definitieve klasse te bepalen. Daarnaast wordt met de uitslag bepaald of het plantgoed het volgende jaar weer mag worden opgeplant. Ook moeten sommige lelie cultivars verplicht op TVX getoetst worden (zie het overzicht bovenaan deze pagina).

Start met typen en druk op enter om te zoeken