maart - Bemonstering plant & grond voor export Japan

Japan ziet de pathogeen Meloidogyne fallax als een quarantaine ziekte, en ziet Chionodoxa luciliae en Allium ampeloprasum als een waardplant. Daarom geldt voor Chionodoxa luciliae en Allium ampeloprasum, bestemd voor Japan, een verplichte toetsing op plant en grond. De monsters worden tijdens de veldkeuring genomen en moeten voor maart worden aangevraagd.

Start met typen en druk op enter om te zoeken