juli - Publicatie voorlopige statistieken

Na de registratie brengt BKD per gewas het in Nederland geteelde oppervlakte (hectare) van het lopende seizoen in kaart. Deze statistieken zijn van belang om te bepalen wat het aanbod van het gewas en cultivars zal zijn.

Start met typen en druk op enter om te zoeken