juli - Bemonstering bol dickeya

Tussen juli en september halen onze keurmeesters bollen van hyacint op bij de teler voor toetsing op Dickeya in ons laboratorium. Deze toets geldt voor cultivars waarvan in het voorgaande teeltjaar meer dan 2 ha landelijk is geteeld.

Start met typen en druk op enter om te zoeken