juli - Toetsing bol dickeya

Tussen juli en september worden bollen van hyacinten in ons laboratorium getoetst op Dickeya. Deze toets geldt voor cultivars waarvan in het voorgaande teeltjaar meer dan 2 ha landelijk is geteeld.

Start met typen en druk op enter om te zoeken