AANMELDFORMULIER QUARANTAINE VRIJE CULTIVARS JAPAN

Met dit formulier meldt u cultivars aan voor een quarantaine-vrije invoer naar Japan. Dat is alleen nodig voor de voorjaarsgewassen Tulipa / Iris / Crocus / Hyacinthus / Allium / Hippeastrum kasteelt en voor de zomergewassen Lilium / Hippeastrum buitenteelt / Begonia / Gladiolus. Ook is dit alleen nodig als de cultivar nog niet voorkomt op de lijst van de goedgekeurde cultivars  (onder het kopje Japan).

  1. Alleen partijen met een geregistreerde cultivarnaam komen voor export naar Japan in aanmerking
  2. De cultivar mag niet onder “diversen” geregistreerd staan
  3. De cultivar moet in het Edibulbbestand beschikken over een productid 1 Floricode of 3 KAVB    
  4. De gewasgroep moet conform Edibulb zijn
  5. De aanmelding moet voor de sluitingsdatum binnen zijn (Voorjaarsgewassen 15 februari / zomergewassen 15 juni)

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Cultivars Japan

1. Maak uw cultivarlijst op in Excel. Gebruik het onderstaande stramien of gebruik onze template door hier te klikken. Velden met een * zijn verplicht. 

Gewas* Naam cultivar* Gewasgroep Edibulbcode Welke teler(s) telen betreffende cultivar? Partijaanduiding opgegeven in MijnBKD
Click or drag a file to this area to upload.

Vragen of opmerkingen:

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken