AANVRAAGFORMULIER AANVULLENDE TOETS DICKEYA

Met dit formulier vraagt u een aanvullende toets Dickeya aan voor uw cultivars Hyacint. De toets is verplicht voor cultivars waarvan in het voorgaande jaar meer dan 2 hectare landelijk is geteeld. Een lijst van deze cultivars vindt u op de gewaspagina van Hyacint.

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Bemonstering

Vul het adres in waar de monsters voor toetsing genomen moeten worden.
Wij doen ons best om de keurmeester op de aangegeven datum langs te laten komen. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op. De uiterste datum van bemonsteren is 1 oktober in het jaar van de oogst.

Cultivarlijst

1. Maak in Excel een lijst op van cultivars die u wilt laten toetsen. Gebruik de onderstaande stramien of gebruik onze template door hier te klikken. 

Certificaatnummer* Naam cultivar* Aanduiding
Click or drag a file to this area to upload.

Vragen of opmerkingen:

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken