AANVRAAG CONTROLEBEZOEK STENGELAAL

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een bezoek ter controle van de maatregelen die u neemt, na de constatering van een stengelaal besmetting op uw perceel.

Aanvrager en perceel

Vul het adres in van het perceel waarvoor u het controlebezoek aanvraagt
Vul een Stengelaal dossiernummer in als dit reeds bekend is

Contactpersoon

Te controleren partijen

Aangetaste partijen dienen na rooien te worden vernietigd bij een door de NVWA erkende vernietigingslocatie
Aanvragen ingediend voor 12:00 uur, proberen wij nog in te plannen voor de volgende dag

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen te geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken