AANVRAAG GRONDMONSTER STENGELAAL

Met dit formulier doet u een verzoek voor grondbemonstering na de uitvoering van de door u getroffen perceelsmaatregel(en) bij de constatering van een stengelaal besmetting op het betreffende perceel.

Aanvrager en perceel

Vul het adres in van het perceel waarvoor u het grondmonster aanvraagt

Contactpersoon

Uitvoering perceelsmaatregelen

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen te geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken