keuringen

PLANTENPASPOORT

 In EU wetgeving

Plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 is de EU plantgezondheidsverordening in werking getreden. Onder deze verordening moeten vanaf 14 december 2019 alle partijen bloembollen die in het EU handelsverkeer worden gebracht (inclusief Zwitserland), verplicht voorzien zijn van een (nieuw) plantenpaspoort, inclusief uniek fytosanitair registratienummer. Daarnaast moet elke marktdeelnemer gegevens vanuit het plantenpaspoort verplicht opnemen en bewaren in de administratie. 

Algemeen:

Voor iedereen in de bloembollen sector
 • Het plantenpaspoort is verplicht voor alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU en Zwitserland worden verhandeld. De plantenpaspoortplicht geldt niet voor zendingen naar landen buiten de EU.
 • Het plantenpaspoort moet op de kleinste logistieke handelseenheid verwerkt worden, zodat het paspoort met het product (de verpakte of opgepotte bloembol) mee gaat tot het punt van verkoop.
 • Het plantenpaspoort moet direct aan het verpakte product vast zitten en mag straks niet alleen op bijvoorbeeld een paklijst of leveringsnota staan.
 • De opmaak van het plantenpaspoort is uniform en moet specifieke informatie bevatten. Zie “+ Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?”
 • De  informatie op de leveringsnota is uniform. Zie “+ Wat moet ik op mijn leveringsnota vermelden vanaf 14 december 2019?”
 • Alle marktdeelnemers zijn verplicht zich te registreren en een eigen fytosanitair registratienummer (FRN) te voeren op het plantenpaspoort. Dit nummer wordt vanuit de NVWA, via de BKD verstrekt.
 • U moet kunnen herleiden wat er van en aan wie is verkocht en wat uit uw voorraad uit welke partij komt. Het fytosanitair registratienummer van uw leveranciers moet hiertoe een plek krijgen binnen de eigen voorraad administratie. Dit nummer staat bij B op het plantenpaspoort en in het vertrekpunt voor mogelijke tracering. Deze informatie moet u ten minste 3 jaar bewaren.
 • U krijgt toezichtcontroles op het plantenpaspoort tijdens een Administratieve bedrijfscontrole door BKD.
Voor handel
 • Alle bloembollen bestemd voor verkoop op afstand (zoals via het internet) zijn tot de eindgebruiker plantenpaspoortplichtig. Deze bloembollen moeten dus een plantenpaspoort bevatten als de bestelling wordt verzonden naar de klant, bijvoorbeeld vanuit uw webshop.
 • Bij consumentenverpakkingen (één- of klein verpakkingen) die klaar zijn voor verkoop aan de consument , hoeft het plantenpaspoort niet voorzien te worden van de traceringscode (bij C). Wel moet in elke situatie terug te vinden zijn uit welke partij de levering komt. Een advies bij kleinverpakking is een eigen (tracerings)code op de leveringsnota of factuur bij de partijen vermelden. Dit helpt bij het uitsluiten van de goede partijen na een mogelijke Q-vondst.
Uitzonderingen
 • Het plantenpaspoort geldt niet voor snijbloemen (zonder bol eraan)
 • Het plantenpaspoort geldt niet voor bloembollen zonder bodem (zoals waxbollen)
 • Voor vervoer binnen het eigen bedrijf binnen Nederland, is een plantenpaspoort niet verplicht (let op! Bij vervoer voor eigen teelt in een ander EU land is een plantenpaspoort wel verplicht).

Het plantenpaspoort:

Hier leest u alles over de opmaak en het gebruik van het plantenpaspoort. Belangrijk is ook dat u afspraken maakt met uw afnemers over gewenst gebruik van het plantenpaspoort op de te leveren bollen en planten (wat is de kleinste handelseenheid). Het plantenpaspoort kan ofwel op potten/steeketiketten, capper, tray, omdoos, krat of kar etc. U kunt het plantenpaspoort in overleg met uw afnemer mogelijk op een andere eenheid aanbrengen, of u kunt het plantenpaspoort van de afnemer direct bevestigen bij het inpakken door u of de vorige schakel.

Waarom vernieuwde regelgeving per 14 december 2019?
 • De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. Het belang van de traceerbaarheid van plantaardige producten, inclusief alle bloembollen, in de handelsketen neemt toe om het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU te kunnen blijven behouden. De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU zodoende beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat om maatregelen te nemen bij een uitbraak.
Geldt het plantenpaspoort voor mij?

Tot 14 december 2019 was bij slechts een paar bol- en knolgewassen (met name voorjaarsbloeiers) het plantenpaspoort verplicht. De plantenpaspoortplicht is uitgebreid naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Hierdoor moeten alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU worden verhandeld, zijn voorzien van het nieuwe plantenpaspoort. Dit geldt vanaf 14/12/2019 ook voor bloembollen op pot en zomerbloeiers, zoals de Dahlia of Lelie. Alleen snijbloemen van bloembollen (zonder bol) zijn niet paspoortplichtig.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

Let op! dit plantenpaspoort is in sommige gevallen (met name bij partijen losse bollen) slechts onderdeel van het gehele label. Kijkt u voor het hele label ook bij de volgende vraag “Hoe zet ik het nieuwe plantenpaspoort op mijn label of verpakking?”

Opmaak voorschriften:

 • Alle zes PPP items naast/ bij elkaar. De EU  vlag en de woorden ‘Plant Passport’ naast elkaar. Er mag tussen de EU-vlag en het woord Plant Passport geen andere informatie staan
 • De zes elementen moeten binnen een rechthoekige of vierkante vorm worden geplaatst. De letters ABCD met informatie, staan altijd onder de EU-vlag en het woord Plant Passport.
 • De letter A met geslachtsnaam staat altijd onder de EU vlag. Bij meerdere gewassen staat er een komma tussen de geslachtsnamen vermeld. Sommige EU-lidstaten melden aan NVWA dat per plantenpaspoort slechts één geslachtsnaam genoemd kan worden. Advies aan exporteurs/handelaren na te gaan bij afnemer of deze beperking geldt voor de betreffende lidstaat. Gevolg kan zijn per kleinste verpakkingseenheid een eigen plantenpaspoort of meerdere plantenpaspoorten op een verpakkingseenheid die verschillende gewassen bevat.
 • Alle gebruikte geslachtsnamen bij A benoemen. Bij A staat de botanische naam, dus Tulipa of Narcissus. Niet toegestaan is Tulips of Daffodils.
 • De geslachtsnamen bij A mogen niet volledig in hoofdletters genoteerd worden. Notatie met een hoofdletter en kleine letters is verplicht.
 • Het gebruik van een kader of scheidingslijn is optioneel.
 • De lettergrootte moet met het blote oog leesbaar zijn, het lettertype is vrij.
 • Er staat minder informatie op het nieuwe ten opzichte van het oude plantenpaspoort tot 14-12-2019. Aantal/ gewicht en keuringsdienst staan bijvoorbeeld niet op het nieuwe plantenpaspoort, maar komen wel terug op het label en/of leveranciersdocument (zie ‘hoe zet ik het nieuwe plantenpaspoort op mijn label/ verpakking?’ en ‘wat moet ik op mijn leveranciersdocument (leveringsnota) vermelden vanaf 14 december 2019?’).
 • Traceringscode bij C vervalt voor planten die ‘zonder verdere voorbereiding’ klaar zijn voor verkoop aan eindgebruiker, dus in eindverpakking (potten, hoezen, etiketten = geen code).
 • Dat sommige lidstaten/landen slechts één botanische naam toestaan achter A, en dat we exporteurs/handelaren adviseren altijd na te gaan bij hun afnemer of dat het geval is?

Voor verdere informatie over en voorbeelden van de nieuwe eisen in opmaak verwijzen wij u naar de UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2313. Voor bloembollen zijn de voorbeelden uit Deel A van toepassing.

De EU-vlag, die onderdeel is van het nieuwe plantenpaspoort, kunt u via deze website in verschillende formaten en uitvoeringen downloaden.

Wanneer moet ik het plantenpaspoort op mijn partij zetten?

Het plantenpaspoort is verplicht voor alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU en Zwitserland worden verhandeld. De plantenpaspoortplicht geldt niet voor zendingen naar landen buiten de EU. Verder gelden de volgende uitzonderingen:

 • Het plantenpaspoort geldt niet voor snijbloemen
 • Het plantenpaspoort geldt niet voor bloembollen zonder bodem (zoals waxbollen)
 • Voor vervoer binnen het eigen bedrijf binnen Nederland, is een plantenpaspoort niet verplicht (let op! Bij vervoer voor eigen teelt in een ander EU land is een plantenpaspoort wel verplicht).
Hoe ga ik om met de traceercode bij de letter C op mijn plantenpaspoort?
Hoe zet ik het plantenpaspoort op mijn label of verpakking?
 • Een partij losse bollen (in groothandel verpakking) die wordt verhandeld voor professioneel gebruik, moet per fust, stapel of pallet worden voorzien van een label of sticker. Naast het plantenpaspoort, zoals beschreven bij ‘+ Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?’, moeten hierop de volgende items staan:
  • BKD, bij Nederlands geteelde partijen/ officiële dienst betreffend land van productie
  • AM-status van de partij
  • Hoeveelheid per verpakkingseenheid

  Belangrijk dat er een duidelijke verdeling is tussen de informatie die verplicht is op het nieuwe plantenpaspoort en overige partij informatie vanuit het oude plantenpaspoort (Aantal stuks, maat, teler NAW, keuringsdienst en evt. eigen gewenste informatie).

 • Een partij bloembollen in klein verpakking of opgepot, moet per fust, tray, stapel of pallet worden voorzien van een label of sticker, waarop minimaal het plantenpaspoort staat. Wanneer  de verpakking ‘zonder verdere voorbereiding’ klaar is voor verkoop aan eindgebruiker/ consument, vermeldt u wel de letter C op het paspoort, maar hoeft u deze niet in te vullen met een traceringscode (zie “Hoe ga ik om met de traceercode bij de letter C op mijn plantenpaspoort?”)

Uw administratie:

Wat is het uniek fytosanitair registratienummer? En hoe kom ik hieraan?

Alle marktdeelnemers die bloembollen telen of verhandelen zijn verplicht zich te registreren bij BKD en een eigen fytosanitair registratienummer (FRN) te voeren op het nieuwe plantenpaspoort (B). Dit nummer zal vanuit de NVWA, via de BKD worden verstrekt. Wilt u zich registreren, dan kunt u contact opnemen met BKD of het online aanmeldingsformulier BKD bedrijven op de website gebruiken.

Kan ik mijn fytosanitair registratienummer en dat van andere ondernemers terugvinden?

U kunt uw eigen fytosanitair registratienummer (FRN) terugvinden onder uw gegevens in MijnBKD. Helaas kunt u niet zelf de fytosanitaire registratienummers van andere bedrijven opvragen of opzoeken, in verband met privacy. U ontvangt deze direct van uw leveranciers, via het plantenpaspoort, leveranciersdocument of andere onderlinge communicatie.

Wat gebeurt er met mijn fytosanitair registratienummer als ik mijn bedrijfsinschrijving wijzig bij de Kamer van Koophandel?

Uw fytosanitair registratienummer is gekoppeld aan uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wijzigt uw KvK-nummer en/of vestigingsnummer, dan krijgt u een nieuw nummer toegewezen van de NVWA via BKD. Wijzigt alleen uw bedrijfsnaam en blijven deze twee nummers gelijk, dan houdt u uw bestaande fytosanitair registratienummer.

Kan ik met één fytosanitair registratienummer werken als ik in mijn bedrijfsvoering meerdere rechtspersonen gebruik?

Nee, dat is niet mogelijk. Het fytosanitair registratienummer (FRN) is gekoppeld aan uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij verschillende bedrijfsinschrijvingen bij de Kamer van Koophandel heeft u dus ook meerdere fytosanitaire registratienummers.

Welke informatie moet ik in mijn administratie opnemen en hoe lang moet ik deze informatie bewaren?

U moet kunnen herleiden wat er van en aan wie is verkocht en wat uit uw voorraad uit welke partij komt. Het fytosanitair registratienummer van uw leveranciers en de plantenpaspoort informatie moet hiertoe een plek krijgen binnen de eigen voorraad administratie. Dit nummer staat bij B op het plantenpaspoort en is het vertrekpunt voor mogelijke tracering. Ook moet u registreren wat u aan wie heeft verkocht. Deze informatie moet u ten minste 3 jaar bewaren.

Stel dat in een door u geleverde partij onverlet een Q-organisme wordt aangetroffen, dan moet op basis van (de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering in) de bedrijfsadministratie aangegeven kunnen worden welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn.

Hoe moet ik de plantenpaspoort informatie in mijn administratie opnemen?

Dat is afhankelijk van uw situatie.

 • Vervangt u een plantenpaspoort omdat u de ontvangen partij(en) bloembollen of planten verwerkt, herpakt of verder teelt? Dan moet u de plantenpaspoortinformatie en het fytosanitaire registratienummer per verhandeling registreren.
 • Verhandelt u de ontvangen partij(en) bloembollen of planten en verstuurt u deze verder met het originele ontvangen plantenpaspoort op de producten? Dan is tracering via leveranciers gegevens (b.v. facturen/leveringsnota’s) in uw bedrijfsadministratie voldoende. Ook deze informatie moet minimaal 3 jaar bewaard blijven.

Nogmaals: Stel dat in een door u geleverde partij onverlet een Q-organisme wordt aangetroffen, dan moet op basis van (de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering in) de bedrijfsadministratie aangegeven kunnen worden welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn.

Wat moet ik op mijn leveranciersdocument (leveringsnota) vermelden?

Een leveranciersdocument (ook wel aanvoer- of leveringsnota genoemd), is enkel van toepassing wanneer u teeltmateriaal van bloembollen verhandelt. Hieronder wordt verstaan: bloembollen bestemd voor opplant, op pot of voor snijbloemproductie.

Op dit document moet staan vermeld:

 • EU-kwaliteit
 • NL, bij Nederlands geteelde partijen. Anders betreffend land van productie
 • BKD, bij Nederlands geteelde partijen. Anders officiële dienst betreffend land van productie
 • Registratienummer BKD
 • Fytosanitair registratienummer NVWA
 • Botanische naam gewas
 • Naam van de cultivar
 • Certificaatnummer
 • AM-status van de partij
 • Hoeveelheid
 • Datum verzending
 • Klasse
 • Naam verkoper
 • Handtekening verkoper

Ten opzichte van de oude situatie (voor 14 december 2019) vervalt het E.G. plantenpaspoort vanaf 14 december 2019 en dient de vermelding van “(E.G.) plantenpaspoort” uit de nota gehaald te worden. Het nieuwe plantenpaspoort moet  direct aan het product vast zitten. Daarnaast is E.G.-kwaliteit in EU-kwaliteit veranderd en moet het fytosanitair registratienummer van de NVWA worden toegevoegd.

N.B. Gebruik van het leveranciersdocument als plantenpaspoort is alleen mogelijk, wanneer: de zes plantenpaspoort gegevens in officiële opmaak (zie: “+ Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?”) op de nota staan en een kopie van deze leveringsnota tijdens het vervoer naar de nieuwe marktdeelnemer direct aan de betreffende partijen/zending (per handelseenheid) is bevestigd.

Toezicht en maatregelen:

Hoe zorg ik ervoor dat ik geautoriseerd ben om het plantenpaspoort aan te mogen brengen?

BKD gaat langs bij alle aangesloten bedrijven (handel en teelt) voor een autorisatiebezoek. Hierbij wordt het fytosanitair registratienummer gecontroleerd, gekeken of u een correct label en plantenpaspoort opmaak hanteert en of uw tracking & tracing op orde is. Zijn al deze drie zaken in orde, dan wordt u door BKD geautoriseerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Vervolgens komt BKD jaarlijks langs voor een administratieve bedrijfscontrole, waarin wordt nagegaan of de afgegeven autorisatie kan worden verlengd.

Wat gebeurt er als ik geen autorisatie krijg van BKD voor het aanbrengen van het plantenpaspoort?

Als uw fytosanitair registratienummer, label en plantenpaspoort en/of uw tracking & tracing nog niet op orde zijn, dan krijgt u geen autorisatie van BKD voor het aanbrengen van het plantenpaspoort. Er volgt dan een ‘tijdelijke autorisatie’,  waarin u de kans krijgt om binnen een beperkte periode verbetering door te voeren. Voldoet u na deze periode nog niet aan de eisen, dan volgt intrekking van de autorisatie en verscherpt toezicht. Dit betekent dat u niet zelf plantenpaspoorten mag aanbrengen. U zult het aanbrengen van plantenpaspoorten moeten overlaten aan BKD.

Wat zijn de consequenties als mijn administratie niet op orde is?

Wordt er in een door u geleverde partij een Q-organisme aangetroffen en kunt u op basis van de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering of op basis van uw eigen bedrijfsadministratie niet aangeven welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn, dan zijn alle partijen verdacht van dat geslacht/ product. Dit geldt voor alle partijen van het geslacht/ product die aan uw bedrijf geleverd zijn, nog aanwezig zijn op uw bedrijf en al uitgeleverd zijn. De fytosanitaire autoriteit (NVWA) kan op basis hiervan besluiten om al deze partijen op uw bedrijf vast te leggen. Tevens leidt het ertoe dat de tracering uitgevoerd moet worden bij al uw toeleveranciers en afnemers.

Wat kost de autorisatie door BKD?

De autorisatie door BKD gebeurt tijdens een autorisatiebezoek. Dit valt voor telers samen met het voormalige erkenningsbezoek. De nieuwe naam is een Administratieve Bedrijfscontrole. De kosten voor dit bezoek zitten voor teeltbedrijven in de vaste jaarbijdrage. Voor handelsbedrijven wordt het bezoek (de Administratieve Bedrijfscontrole) via het uurtarief berekend. Dit verschil komt voort uit het gebruik van Ketenregister. Bij full KR gebruikers, zal het bezoek namelijk sneller afgerond kunnen worden. Teelt en handelt u? Dan krijgt u één bezoek, waarin twee controles worden uitgevoerd voor zowel uw teelt- als handelsactiviteiten.

Wat moet ik doen als ik een zending ontvang zonder of met een onjuist plantenpaspoort?

Bij een onjuist plantenpaspoort kunt u denken aan een onjuiste layout, een verkeerde plaatsing van het plantenpaspoort, onjuiste botanische naam, typefout, onjuiste herkomst, of het ontbreken van gegevens.

De zending mag niet geaccepteerd worden en moet worden gemeld bij BKD via het Service Center (0252-419101 of info@bkd.eu). Vermeldt u hierbij:

 • ontvangstdatum
 • datum handelsdocument
 • botanische naam plant
 • verzender (NAW, lidstaat, registratienummer indien bekend)
 • ontvanger
 • reden dat de zending niet voldoet (geen plantenpaspoort, onjuist of onvolledig plantenpaspoort)

Om de zending door te sturen of (opnieuw) in het handelsverkeer te brengen moet er een plantenpaspoort aangebracht worden. U mag zelf een plantenpaspoort aanbrengen, onder voorwaarde dat:

 • u zich heeft gemeld bij BKD en van ons akkoord heeft
 • u geautoriseerd bent om plantenpaspoorten aan te brengen
 • het plantenpaspoort dat u aanbrengt aan de eisen voldoet
 • de zending aan de EU-eisen voldoet
Wat moet ik doen als ik een zending verstuurd heb zonder of met een onjuist plantenpaspoort?

Meldt u zich in zo’n geval direct bij BKD, zodat u alsnog geregistreerd en geautoriseerd kunt worden. Houdt er rekening mee dat het enkele dagen tot enkele weken zal duren alvorens de registratie of autorisatie geregeld is. Tot die tijd kunt u geen plantenpaspoortplichtige planten of producten versturen.

Specifieke situaties:

Ik ben producent van bolbloemen (broeier e.a.), moet ik een fytosanitair registratienummer hebben en geautoriseerd worden?

Producenten van bolbloemen die 100% van de ontvangen bloembollen gebruiken voor het telen/ vervaardigen van snijbloemen en die de gebruikte bloembollen 100% vernietigen na de teelt, moeten wel een fytosanitair registratienummer hebben, maar hoeven niet geautoriseerd te zijn voor het aanbrengen van een plantenpaspoort. Om het fytosanitair registratienummer te verkrijgen, moet u geregistreerd zijn bij BKD. 

Let op! Verkoopt u wel voorraad of afbroei door, ook al is dit erg weinig, dan heeft voor deze verhandelingen wel autorisatie nodig. De bloembollen die u verhandelt zijn plantenpaspoortplichtig.

Ik ben dienstverlener, moet ik een eigen fytosanitair registratienummer hebben en geautoriseerd worden?

U dient zich te allen tijde bij BKD te registreren en over een fytosanitair registratienummer te beschikken. Of u geautoriseerd moet zijn, is afhankelijk van uw werkwijze en uw opdrachtgevers:

 •  Herlabelt of herpakt u niets binnen uw dienstverlening, maar schuift u (na opslag) enkel door naar uw opdrachtgever, dan volstaat het plantenpaspoort van de teler/ afzender. Het originele plantenpaspoort blijft op de partij bevestigd. U hoeft niet zelf geautoriseerd te zijn.
 • Geeft u partijen een nieuw label of verpakt u partijen opnieuw (waarbij het voorgaande plantenpaspoort vervalt), dan moet u in veel gevallen een eigen of nieuw plantenpaspoort bevestigen. Hiervoor moet u wel geautoriseerd zijn. Zie ook: “Ik ben dienstverlener, wiens plantenpaspoort moet wanneer op de partij bloembollen zitten?”)
Ik ben dienstverlener, wiens plantenpaspoort moet wanneer op de partij bloembollen zitten?

Wanneer bloembollen in opdracht worden opgeslagen of behandeld bij een dienstverlener, zijn deze tijdens vervoer van en naar de dienstverlener plantenpaspoort-plichtig. Ontvangt u een partij bloembollen van binnen Nederland of de EU, dan moet hier altijd een plantenpaspoort bij zitten. Dit is het plantenpaspoort van de afzender.

 1. Gaan de partijen na uw uitgevoerde diensten (zoals opslag, spoelen of warmwaterbehandeling) in dezelfde verpakking terug naar een vestiging van de eigenaar of door naar een andere locatie binnen Nederland, dan kan hetzelfde plantenpaspoort worden gebruikt van de levering aan de dienstverlener vóór de verwerking.
  • Let op! verstuurt u een partij bloembollen naar uw opdrachtgever buiten Nederland, maar binnen de EU, dan moet het plantenpaspoort altijd een Nederlands fytosanitair registratienummer bevatten, omdat de partij vanuit Nederland vertrekt.
 2. Pakt u als dienstverlener een partij om, dan brengt u zelf een nieuw plantenpaspoort met uw eigen gegevens aan op de (retour)vracht. U vervangt het plantenpaspoort.
 3. Verstuurt u een partij bloembollen namens uw opdrachtgever naar een andere marktdeelnemer (binnen Nederland en de EU), dan kunt u het plantenpaspoort ook namens uw opdrachtgever vervangen. Uw opdrachtgever heeft hiervoor een eigen Nederlands fytosanitair registratienummer nodig (door een Nederlandse inschrijving bij de KvK) en heeft bij u een plantenpaspoort aangeleverd.

Let op! Bij vervanging van het plantenpaspoort bewaart de betrokken geautoriseerde marktdeelnemer het vervangen plantenpaspoort of de inhoud ervan (gegevens bij A, B, C, D) voor een periode van ten minste drie jaar. Dit geldt ook voor de dienstverlener als deze kiest voor scenario 2 of 3 hierboven.

Verouderde informatie: Als dienstverlener bent u een verlengde van uw opdrachtgever. Verstuurt u een partij bloembollen naar uw opdrachtgever binnen Nederland, dan wordt dit gezien als vervoer binnen eigen bedrijf binnen Nederland. Hiervoor is geen plantenpaspoort nodig. Let op! Uw opdrachtgever is wel verplicht om plantenpaspoort informatie te administreren. Het plantenpaspoort dat u ontvangen heeft toen de partij aankwam, moet bij uw opdrachtgever dus wel bekend zijn.

Wilt u meer lezen? Kijkt u dan op deze webpagina van de NVWA of bij de vragen en antwoorden nieuwe Plantgezondheidsverordening op de website van Naktuinbouw.

Klik hier voor een PDF versie van de informatie op deze pagina. BKD vult de informatie op deze pagina waar nodig regelmatig aan. Deze pagina is voor het laatst geupdate op 14 juli 2020. aangepaste informatie is schuingedrukt.  

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. In gevallen van twijfel zal teruggevallen (moeten) worden op de letterlijke formuleringen in EU-richtlijnen, -verordeningen en de Nederlandse Plantenziektenwet (die t.z.t. vervangen zal worden door de Plantgezondheidswet). U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken