Hier treft u het overzicht aan van de meest gestelde vragen over het toepassen Edibulbcodes. De vragen zijn opgedeeld in algemene vragen, vragen over MijnBKD en vragen over Japan.

Algemeen

> Waarom gebruikt BKD de Edibulb-codes voor gewassen en cultivars?

Om aansluiting op e-CertNL mogelijk te maken wordt in MijnBKD en in Ketenregister (KR) gebruikgemaakt van de namen van bloembolgewassen en cultivars volgens de Edibulb-standaard. Met het gebruik in de drie systemen is sprake van één werkwijze en kan de digitale communicatie efficiënt en effectief verlopen.

> Hoe kan ik beoordelen welke cultivars een Edibulbcode hebben?

U kunt dit op twee manieren controleren:
a. in het Edibulb-bestand, dat via de website van Floricode beschikbaar is.
b. Tijdens het vastleggen van een nieuwe partij in MijnBKD. U kunt bij het invoeren van een partij zoeken op  cultivarnaam.

> Gebruikt BKD alle Edibulbcodes voor cultivars?

Nee, BKD gebruikt niet alle Edibulb-codes. Wij gebruiken alleen de cultivars met specifieke kenmerken en product-id. Zie hiervoor vraag: ”Welke kenmerken gebruikt de BKD in MijnBKD en wat betekenen ze?’.

> Hoe kan ik een Edibulbcode voor een cultivar aanvragen?

U vraagt een Edibulb-code én kenmerk aan bij de Stichting Edibulb. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de Stichting Edibulb: www.edibulb.nl. Voor de directe pagina klikt u hier. U kunt ook contact opnemen met uw vertegenwoordiger van een van de IVB’s.

> Als ik een Edibulbcode aanvraag, moet ik dan ook aangeven dat er een kenmerk toegevoegd moet worden?

Wilt u dat de cultivar in MijnBKD of op de Japanlijst wordt geplaatst? Geef dan bij de aanvraag ook aan dat deze Ketenregister-geschikt moet zijn. Zie ook verder het antwoord onder vraag: ‘Welke kenmerken gebruikt de BKD in MijnBKD en wat betekenen ze?’.

MijnBKD

> Ik wil een partij registreren in MijnBKD, maar ik kan niet de gewenste cultivar kiezen. Hoe kan dat?

BKD gebruikt niet alle cultivars uit het Edibulb-bestand. Zie voor de criteria die BKD gebruikt, het antwoord bij vraag ‘Welke kenmerken gebruikt de BKD in MijnBKD en wat betekenen ze?’.

> Ik registreer een partij in MijnBKD op basis van de partijgegevens van vorig jaar. Later zie ik dat de partij is gewijzigd in een andere cultivarnaam of in Diversen. Hoe kan dit?

Dit betekent dat de cultivar ná certificering door BKD door Edibulb is gewijzigd en niet langer meer door BKD wordt gebruikt. De meest voorkomende reden is dat de registratie van een cultivar tussen twee registratieperioden is komen te vervallen.

> Welke kenmerken gebruikt de BKD in MijnBKD en wat betekenen ze?

BKD gebruikt alleen de Edibulb-gegevens van cultivars die beschikken over een product-id 1 Floricode of 3 KAVB, met daarbij het productkenmerk Ketenregister (E01).

> Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat een cultivar in MijnBKD komt?

Stap 1: vraag voor de cultivar een Edibulb-code aan met vermelding van de informatie zoals vermeld onder ‘Welke kenmerken gebruikt BKD in MijnBKD en wat betekenen ze?’. Heeft de cultivar wel een Edibulb-code, maar voldoet deze niet aan de cultivarinformatie zoals wij die in MijnBKD gebruiken? Geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.
Stap 2: na het toekennen van de code en het kenmerk neemt Edibulb de cultivar op in het wekelijks bijgewerkte Edibulb-bestand. BKD leest dit bestand ook wekelijks in MijnBKD en Ketenregister in.

> Hoe registreer ik een partij in MijnBKD als deze (nog) geen geregistreerde naam heeft?

U registreert een cultivar, die nog geen naam heeft, in MijnBKD onder Diversen. Bij verschillende gewassen, waaronder lelie, kiest u diversen met de bijbehorende gewasgroep.

Japan

> Hoe kan ik een cultivar aanmelden als Japancultivar?

Als u een nog niet aangemelde cultivar naar Japan wilt exporteren, dan kunt u deze aanmelden bij BKD. Houdt hierbij rekening met de sluitingsdatum voor de aanmelding. Meer informatie over aanmelden vindt u onder landenprogramma’s/ Japan.

> Hoe kan ik controleren of een cultivar al op de Japanlijst staat?

De voor Japan goedgekeurde cultivars staan op de website van BKD gepubliceerd onder landenprogramma’s/ Japan.

> Welke regels gelden er voor het opnemen van cultivars op de Japanlijst?

a. De cultivar mag niet onder ‘diversen’ in MijnBKD vermeld staan. De diversen die MijnBKD gebruikt staan in het Edibulb-bestand met een product-id 1 Floricode en productaanduiding beginnend met diversen.
b. BKD ontvangt een volledig ingevuld aanmeldingsformulier om de cultivar toe te voegen aan de Japanlijst. Deze lijst staat op de website van BKD.

> Welke specifieke regels gelden er voor Allium en Japan?

Een specifieke groep Alliumsoorten en cultivars valt onder de Japankeuring. Deze staan op de Japanlijst op de website van BKD. Japan geklasseerde partijen kunnen onder het joint inspection protocol kan Japan worden geëxporteerd.Naast de op de Japanlijst vermelde soorten en cultivars vallen onderstaande soorten onder het Japanse PEQ-systeem:
a. Allium cowanii
b. Allium cyaneum
c. Allium giganteum
d. Allium heldreichii
e. Allium narcissiflorum
f. Allium neopolitanum
g. Allium rosenbachianum
h. Allium schoenoprasum
i. Allium serratum
j. Allium unifolium
k. Allium victorialis
Partijen van andere Allium soorten en cultivars kunnen zonder aanvullende keuringen en eisen naar Japan worden geëxporteerd. Hiervoor volstaat klassering in klasse ST of I.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken