ORGANISATIE STRUCTUUR

De BKD is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en vervult haar wettelijke taak in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wij hebben een bestuur dat wordt bijgestaan door een sectorraad en twee adviescommissies (teelt en handel). Daarnaast ligt de dagelijkse leiding bij de directeur, samen met het managementteam stuurt hij onze 85 vaste en 30 flexibele medewerkers in de buitendienst, binnendienst en op ons laboratorium aan.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf bestuursleden, waarvan één ook onafhankelijk. De overige bestuursfuncties zijn verdeeld over de KAVB (3) en Anthos (1). De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. De directeur van BKD, Bert Pinxterhuis (2e van rechts), is tevens adviseur van het bestuur.

bkd-bestuur-2020

Naam: dhr. G. Menting
Functie: Bestuurslid
Organisatie: KAVB

Naam: dhr. W. van Eck
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Ongebonden

Naam: dhr. F. Hulsebosch (niet op foto)
Functie: Bestuurslid
Organisatie: KAVB

Naam: dht. J.H.M. Bond (niet op foto)
Functie: Bestuurslid
Organisatie: KAVB

Naam: dhr. mr. H. Westerhof
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Anthos

Naam: dhr. ir. K.J. van Ast
Functie: Voorzitter
Organisatie: Onafhankelijk

Het managementteam

De dagelijkse leiding van BKD ligt in handen van de directeur. Het managementteam (MT) van de BKD bestaat uit de directeur en zes MT-leden.

bert

Naam: Bert Pinxterhuis
Functie: Directeur

astrid

Naam: Astrid Hagedoorn
Functie: Hoofd Personeel &
Organisatie

arno

Naam: Arno van Beek
Functie: Hoofd ICT

huub

Naam: Huub Fris
Functie: Hoofd Financiën

Frans Claassen

Naam: Frans Claassen
Functie: Hoofd Keuring & kwaliteit

robin

Naam: Robin Franssen
Functie: Hoofd Buitendienst / Service Center

Martine Steenbeek

Naam: Martine Steenbeek
Functie: Hoofd Laboratorium

De sectorraad

De sectorraad ondersteunt het bestuur. De raad bestaat uit leden vanuit de KAVB (T. van den Berg, M. Oijevaar, L. Poel en adviseur A. Versloot), Anthos (M. Dignum, H. Glorie, R. de Vries en adviseur H. Kloosterboer), Plantum (R. Vletter) en Glastuinbouw Nederland (J. van Ruijven). ir. J.K. van Ast is naast voorzitter van het bestuur, ook voorzitter van de sectorraad. Gevraagd of ongevraagd kan de sectorraad adviseren over gewas-overstijgende onderwerpen (voor zover deze onder het keuringsregime van BKD vallen), begrotings- en tariefzaken en het service level van de BKD. Over andere onderwerpen brengt de sectorraad alleen op verzoek van het bestuur advies uit.

De adviescommissies teelt & handel

Vakinhoudelijk ligt de kennis op het gebied van teelt bij de KAVB. Anthos heeft deze kennis in huis als het over handel-gerelateerde onderwerpen gaat. Om deze reden zijn er vanuit deze twee organisaties een adviescommissie Teelt en een adviescommissie Handel ingericht, die het bestuur van de BKD specifiek over de eigen vakgebieden adviseren.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken