VERZOEKFORMULIER PRE-EXPORTCERTIFICAAT

Met dit formulier vraagt u een pré-exportcertificaat aan. Het pré-exportcertificaat is niet rechtsgeldig buiten de EU. Stuurt u de zending via een andere EU-lidstaat naar een land buiten de EU, dan gebruikt deze EU-lidstaat dit document voor het opmaken van het uiteindelijke exportcertificaat. Let op! BKD neemt alleen Nederlandse herkomst partijen in behandeling.

Voor het afgeven van een pré-exportcertificaat wordt het geldende tarief in rekening gebracht. 

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Reden van het verzoek

Partij- en / of zending gegevens

1. Maak in Excel een lijst op van partijen waarvoor u een pre-exportcertificaat wilt ontvangen. Gebruik de onderstaande stramien of gebruik onze template door hier te klikken. 

Certificaatnummer* Aantal* Gewas* Cultivar*
Click or drag a file to this area to upload.

Ontvangen pre-exportcertificaat

Vragen of opmerkingen:

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken